Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Bakan Yıldız'dan Açıklamalar
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Bakan Yıldız'dan Açıklamalar

Bakan Yıldız'dan Açıklamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Rüzgar Enerjisi Konferansında açıklamalarda bulundu.
08.11.2013 / 10:52

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Rüzgar Enerjisi Konferansında açıklamalarda bulundu.


Türkiye Rüzgar Enerjisi Konferansında açıklama yapan Yıldız, Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarından mümkün olduğu kadar çok faydalanılmasının, enerji politikalarının temel noktalarından birini teşkil ettiğini söyledi. Yıldız, "Ülkemizin yenilenebilir enerjiden maksimum ölçüde yararlanması hedefimizde rüzgar enerjisi önemli bir yere sahiptir." dedi.

Yıldız Şöyle Devam Etti


Enerji arzının sürekliliğini sağlamak; enerjiyi en etkin ve verimli bir şekilde kullanma temeline dayanan sürdürülebilir, uygulanabilir ve uzun vadeli doğru enerji politikalarının oluşturulması ile mümkün olmaktadır.


Sürekli artan enerji talebini karşılamak ve ithalatı azaltmak için, var olan bütün potansiyelimizi en kısa sürede devreye almak, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın tamamından yararlanmak durumundayız.


Global enerji piyasalarına baktığımızda; enerji piyasasının dinamiklerinin gittikçe artan bir şekilde “gelişmekte olan ekonomiler” tarafından belirlenmekte olduğunu görüyoruz.


Fosil yakıt fiyatlarındaki artış seyri, iklim değişikliği eksenli kaygılar ile birlikte enerji sektöründe gerek arz, gerekse talep tarafında yeni mevzuat ve uygulama tedbirlerini gündeme getirmektedir.


Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve nükleer enerji projeleri küresel ölçekte artmaktadır.


Ayrıca yeni enerji teknolojilerinin ticarileşme süreci hususunda çalışmalar hız kazanmıştır.


Rüzgar Enerjisi


2030 yılında OECD dışı ekonomilerin küresel rüzgar enerjisinin % 17’sini üretmesi, 2050 yılında da bu oranın artması beklenmektedir.


Uluslararası Enerji Ajansı, rüzgar enerjisi için bir “Teknoloji Yol Haritası” hazırlamıştır. Toplam 300 GW olan mevcut rüzgar enerjisi kurulu gücü, yol haritasında belirtilen vizyonun gerçekleşebilmesi için sekiz-on kat artış göstermelidir.


2012 yılında 78 milyar dolar olan toplam yatırımın, yılda 150 milyar dolara ulaşması bekleniyor.


Rüzgar enerjisi teknolojisindeki gelişme de son derece önemlidir. Türbinler daha yüksek, güçlü ve hafif olarak üretilmektedir ve daha düşük güçteki rüzgar da yakalanabilmektedir. En iyi rüzgar alan bölgelerin dışına da türbin kurmak mümkün hale gelmektedir.


Türkiye ekonomisinin gelişiminde enerji sektörünün başat bir faktör olmasıyla birlikte, bu sektöre olan yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi artmaktadır. Türkiye’nin ekonomik büyüme hızı, artan elektrik talebi ve rekabetçi piyasa yapısı, yatırımlar açısından cazip bir ortam sunmaktadır.


Bu cazip ortamın somut sonuçlarını almak için 11 yılda çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Liberal bir piyasa hedefi doğrultusunda sektörle birlikte yaptığımız bu yasal düzenlemelerin sonuçlarını aldık.


11 yıl önce neredeyse yok düzeyde olan rüzgar kurulu gücü bugün 2600 MW’ı geçmiştir.


Bugün memnuniyetle söylemeliyim ki, rüzgardan ürettiğimiz elektrikle yılda en az 600 milyon dolar daha az doğalgaz ithalatı yapıyoruz.


Yıldız: Türkiye Elektrik Piyasası Dünyanın En Hızlı Gelişen Piyasalarından Biridir


Artan talebi karşılamak için 2020 yılına kadar ihtiyaç olan yatırım tutarının 120 milyar dolar olduğunu belirten Yıldız, "Yatırımların rekabetçi piyasa koşullarında özel sektör eliyle yapılmasını öngörüyoruz." dedi.


Yıldız Açıklamalarını Şöyle Tamamladı


Yenilenebilir enerji alanında özellikle rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerjisine yönelik pek çok yatırım fırsatı bulunmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına gösterilen ilgi artmaktadır.


2023 hedefimiz rüzgar kurulu gücünün 20 bin MW’a ulaşmasıdır.


Bu hedefi yakalamak için, kamu ve özel sektörle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


Bu kapsamda yaptığımız çalışmayla lisanssız elektrik üretimindeki sınırı 1 MW’a çıkardık.


Ayrıca santral yapımında yerli ekipman kullanılması durumunda ilave teşvik mekanizması geliştirdik.


Bunun Türkiye’de mekanik ve elektro-mekanik aksam imalatı yapmak isteyen yatırımcılar için olduğu kadar, yerli sanayimizin yeni ve temiz teknolojilere aşinalığını artırması açısından önemli bir açılım sağladığına inanıyorum.


Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için Ülkemizdeki bankaların yanı sıra, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası  gibi uluslararası finans kuruluşları tarafından düşük faizli kredi imkanı sağlanmaktadır.


Yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra enerji verimliliği projelerine de finansman desteği, yerli ve uluslararası bankalar tarafından sağlanmaktadır.  


Bu finans imkanları her geçen gün daha da artmaktadır. Dolayısıyla, ülkemizde, bu temiz enerji üretiminin artmasında söz konusu finans kurumları önemli bir rol oynamaktadır.


Türkiye’nin artan elektrik talebi, yasal mevzuatı, global pazarlara yakınlığı ve ENTSO-E üyeliği ile sınır ötesi elektrik ticareti imkanının sağlanması göz önüne alındığında; Türkiye Yenilenebilir Enerji Piyasası’nın yüksek bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum.


Bu haber toplam 2167 defa okundu


YAZARLAR