Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - EPDK Personel Alacak
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

EPDK Personel Alacak

EPDK Personel Alacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sınavla 25 enerji uzman yardımcısı istihdam edecek.
18.11.2013 / 10:45

Enerjimagazin-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sınavla 25 enerji uzman yardımcısı istihdam edecek.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 23 Aralık 2013- 03 Ocak 2014 tarihleri arasında Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapacak. Kurum’un sınava ilişkin duyurusu, Resmi Gazete’de yayımlandı.


Sınava, üniversitelerin elektrik mühendisliği/elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, endüstri mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği, hukuk, işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, kamu yönetimi ve siyaset bilimi öğrenim dallarından mezun olanlar başvurabilecek.


Sınava katılmak isteyen adaylar, 25 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında kuruma başvuru yapılabilecek.


Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin: “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımaları, Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları, (02 Ocak 1978 ve sonraki tarihlerde doğanlar) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS den, ilandaki VI. maddede belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dallarına ayrılan kontenjanın 4 (dört) katı aday içerisine girmeleri. (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır), En az dört yıl süreli eğitim veren ve yukarıda maddede belirtilen fakülte veya bölümlerden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış okullardan mezun olmaları, Süresi içerisinde başvurmaları ve giriş sınavı için istenen belgeleri Kuruma teslim etmiş olmaları”şartlarını taşımaları gerekiyor.


Giriş Sınavında adaylar; “Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden değerlendirilecekler.


Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görev alanıyla ilgili mevzuatı ve adayların lisans öğrenimine ilişkin temel bilgileri ifade eder. Adaylar, komisyon tarafından “Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi” bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecek. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.


Değerlendirme ve Başarı Sırasının Belirlenmesi


Sınav Komisyonu üyelerince her bir adaya verilen puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle Giriş Sınav puanları tespit edilecek. Adayların KPSS puanı ile Giriş Sınavı sonucunun aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı elde edilecek. En yüksek başarı puanı alan adaydan başlamak üzere ve öğrenim dalları itibarıyla başarı sırası belirlenecek. Sınav sonucuna göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ve öğrenim dalları itibarıyla başarı sırası belirlenecek. Giriş Sınavından 70 veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla öğrenim dalları itibarıyla yukarıda belirlenen sayıda yedek aday listesi ilan edilecek. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerli olacak. Asıl ve yedek listeye giremeyenler için Giriş Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecek.


Sınav sonuçları, Kurumun internet adresinde ve Kurum hizmet binasında ilan edilecek ve sınavda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.Bu haber toplam 4794 defa okundu


YAZARLAR