Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği
“Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
07.12.2013 / 00:53

“Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Yüksek Hakem Kurulunun çalışma usul ve esaslarını; Yüksek Hakem Kurulunun başkan ve üyeleri ile bu Kurulda görevlendirilecek uzman ve raportörlere ödenecek tazminatları; bilirkişi ve tanıklara verilecek ücretleri ve toplu çıkar uyuşmazlıklarında özel hakem incelemesinde uygulanacak hükümleri; arabulucuların nitelikleri, seçimi, ücretleri, görevlendirilmeleri ve çalışmalarında uygulanacak usul ile ilgili hususları düzenlemeyi amaçlayan, “Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Arabuluculuk Sistemi; Genel Müdürlük, Seçici Kurul ve arabuluculardan oluşacak. Genel Müdürlük, Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirecek; Seçici Kurulun raportörlük hizmetlerini ve diğer büro hizmetlerini yürütecek.


Seçici Kurul


Arabuluculuk yapabilecek olanlar Seçici Kurulca belirlenecek. Seçici Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlığında; “Müsteşar veya müsteşar yardımcısı, Çalışma Genel Müdürü, Üniversitelerin iş ve sosyal güvenlik hukuku anabilim dalı ile çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen bir üye, En çok üyeye sahip ilk iki işçi sendikaları konfederasyonu yönetim kurullarınca seçilen birer üye, En çok üyeye sahip işveren sendikaları konfederasyonu yönetim kurulunca biri kamu işverenlerinden olmak üzere seçilen iki üye” ile oluşacak.


Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç yıl olacak ve bu üyeler yeniden seçilebilecek. Her bir üye için iki yedek üye seçilecek. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine seçilen üye kalan süreyi tamamlayacak. Bakanın toplantıya katılmaması halinde, Seçici Kurula, Müsteşar veya müsteşar yardımcısı başkanlık edecek. Seçici Kurul üyelerinin izinli veya mazeretli olmaları halinde, toplantıya bu makama vekâlet edenler ya da yedek üyeler katılacaklar.


Toplantılar


Seçici Kurul, Bakanlıkça yapılan çağrı üzerine toplanacak. Toplantının yer, gün ve saati, toplantı tarihinden en geç üç iş günü önce üyelere bildirilecek. Seçici Kurul, Başkan dışında en az beş üyenin katılımıyla toplanacak. Kararlar oy çokluğuyla alınabilecek. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak. Kararlar, karar defterine yazılacak Başkan ve üyelerce imzalanacak.


Arabulucuların nitelikleri


Seçici Kurulca belirlenecek "Arabulucularda" aşağıdaki nitelikler aranacak;


Türk vatandaşı olmak, Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,  14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde öngörülen genel koşulları taşımak, Siyasi parti organlarında görevli olmamak, Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonlarda herhangi bir suretle görevli bulunmamak ve Yükseköğretim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunmamak.Bu haber toplam 2247 defa okundu


YAZARLAR