Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Kirli Havaya BIS Çözümü
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Kirli Havaya BIS Çözümü

Kirli Havaya BIS Çözümü
Zonguldak'ta Kirli hava Bölgesel Isıtma Sistemi “BIS“ ile çözülecek.
26.12.2013 / 20:07

Enerjimagazin-Zonguldak’ta yaklaşık 67 milyon TL’ye mal olacak olan ve 14 bin konutun ısınma ihtiyacını giderecek olan Bölgesel Isıtma Sistemi (BIS), son günlerde hava kirliliğinin fazlasıyla artması üzerine tekrar gündeme geldi.


Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Birhan Şahin, son günlerde normal değerlerin yaklaşık 2,5 kat üzerine çıkan hava kirliliğine dikkat çekti. Şahin, TÜBİTAK tarafından hazırlanılan fizibilite raporu ile 14 bin konutun ısınacağı Zonguldak’ta BIS’a ihtiyaç olduğunu vurguladı. Enerjiden yararlanmanın çağdaş bir insan hakkı olduğunu ifade eden Şahin, şöyle dedi: “Enerjiden yararlanmak çağdaş bir insan hakkıdır. Bu nedenle, enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli, sürdürülebilir bir şekilde sunulması gerekir. Enerji planlamaları, ulusal ve kamusal çıkarların korunmasını toplumsal yararın arttırılmasını, yurttaşların ucuz, sürekli ve güvenilir enerjiye kolaylıkla erişebilmesini hedeflemelidir. Ülkemizde enerji sektöründe toplumsal ihtiyaçlar ve bunların karşılanabilirliliği arasındaki açı her geçen gün daha da artmaktadır. Yakıtlardan maksimum oranda faydalanmak için en uygun yöntem, bu yakıtların birleşik ısı ve güç santrallerinde değerlendirilmesidir. Bu santrallerde yakıtın verimli bir şekilde yakılması ile açığa çıkan ısı enerjisi, öncelikle daha nitelikli bir enerji türü olan elektrik enerjisi üretiminde kullanılır, ardından geriye kalan düşük kalitedeki ısı enerjisi (atık ısı enerjisi) konut, sanayi vb. alanlarda ısıtma veya proses amaçlı değerlendirilir. Böylece yakıtın sahip olduğu enerjiden yüzde 80-90 oranında yararlanmak olanaklıdır.”


Isı Enerjisinin Verimli Biçimde Değerlendirildiği Alan: BIS

Şahin, şöyle devam etti: “Düşük kalitedeki ısı enerjisinin verimli bir biçimde. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Enerji Enstitüsü tarafından hazırlanarak, 04 Nisan 2012 tarihinde yayınlanan “Zonguldak Bölge Isıtma Sistemi Yapılabilirlik Analizi Proje Sonuç Raporu” na göre Zonguldak İl Merkezi ve bağlı beldelerde ÇATES ve Eren Enerji Termik Santralının atık ısısından yararlanarak üretilecek ısı enerjisi kullanılarak Zonguldak, Çatalağzı, Kilimli ve Kozlu’ da toplam 14.000 konutta kesintisiz ve ekonomik ısınma olanağı sağlanabilecektir. Gerçekleştirilecek BIS uygulaması sayesinde konutlar daha ekonomik ve konforlu bir şekilde ısınabilecek olup, sera gazı ve diğer baca gazı emisyonlarında azalma sağlanacak, bölgenin hava kalitesine de olumlu etki yapacaktır.”

“Doğalgaz Ve Kömüre Görev Daha Avantajlı”

Şahin sözlerini, “Zonguldak İli’nde konut ısıtılmasında ağırlıklı olarak kömür sobası ve kömür ile merkezi ısıtma sistemi kullanılmaktadır. BIS, hem bireysel sobalı ısıtmaya hem de merkezi kazan ile ısıtmaya göre çok daha konforlu, güvenli ve ekonomik bir ısıtma sistemidir. BIS’ta yakıt termik santralde yakılır, binalara ulaşan sadece sıcak sudur, bu nedenle binalarda soba, kazan ve bacaya gereksinim bulunmamaktadır. BIS’da kullanıcılar, kalorifer kazanına nazaran çok daha küçük ebatlardaki bina alt istasyonları ile şebekeye bağlanabilmektedir. Ayrıca bu sistemde yakıt besleme, kül temizliği, baca temizliği ve kalorifer sorumlusu gereksinimi bulunmamaktadır.” dedi


“BIS, Rısk Taşımıyor Ve Çevre Dostu”

Mevcut santrallerin potansiyelleri değerlendirilerek sistemin Bartın ve Çaycuma’da da yaygınlaştırılmasının olanaklı olacağını dile getiren Şahin, “BIS boru şebekesinde sadece su dolaştığı için, doğalgazlı ısıtma sistemlerindeki gibi gaz kaçağına bağlı yangın, zehirlenme vb. riskleri taşımamaktadır. BIS enerji kaynağının tamamıyla yerli olması nedeniyle, bazı dönemlerde doğalgaz için gündeme gelen tedarikte kesinti riski söz konusu değildir. Ayrıca yerli kaynaklarımızın kullanımıyla bu alanda yurtdışına bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanacaktır. Mevcut santrallerin potansiyeli değerlendirilerek sistemin yakın il (Bartın), ilçe (Çaycuma) ve yerleşim yerlerine yaygınlaştırılması olanaklıdır. Çevresel şartlar açısından bakıldığında, ÇATES ve Eren Enerji Termik Santrallerinin atık ısısının değerlendirildiği bir bölge ısıtma sisteminin kurulmasıyla, binalarda ısınma amaçlı yakıt yakılması hemen hemen ortadan kalkacak ve açığa çıkan sera gazı (CO2) miktarında da önemli oranlarda düşüş sağlanacaktır. BIS’ın sera gazı emisyonlarını azaltması yanında, hava kalitesi üzerinde de olumlu etkileri olacaktır. Ayrıca, zararlı emisyonlarda sağlanan azalma, doğal yaşamı ve tarımı da olumlu etkileyecektir. Zararlı emisyonların bitkilere olumsuz etkileri azalacak, böylece ürün kalitesi ve miktarı artacaktır. Sürekli emisyonlara maruz kalarak yıpranan binalar ve araçların ömürleri uzayacaktır. Ayrıca kömür nakliyesi ve bunun getirdiği olumsuz etkiler, küllerin oluşturduğu problemler de ortadan kalkacaktır. Emisyonlardaki olumlu değişime ek olarak santralde atık ısının değerlendirilmesi, bir başka deyişle çevrim gereği kaybedilen ısının azalması sonucunda santralda soğutma amacıyla kullanılacak su miktarında da tasarruf sağlanacaktır. Santrallerin verimleri artacaktır.”

Yaklaşık Maliyet; 67 Milyon TL

Bölgesel Isıtma Sistemi’nde konutların sobalı sistemden merkezi ısıtma sistemine geçiş maliyetlerinin de dahi olmak üzere 67 milyon TL olacağının öngörüldüğünü dile getiren Şahin, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Bölgesel Isıtmanın en olumsuz yanını iletim ve dağıtım hatlarının maliyeti oluşturmaktadır. Zonguldak BIS yatırımının toplam maliyetinin, konutların sobalı sistemden merkezi ısıtma sistemine geçiş maliyetleri de dahil olmak üzere yaklaşık 67 milyon TL olacağı öngörülmektedir. Bu kaynağın yaratılması, bu kentte yaşayan insanlar ve gelecek kuşaklar için yaşamsal öneme sahiptir. Zonguldak için doğalgazın kullanılması gündemdedir. Doğalgaz iletim ve dağıtım hatlarına yapılacak yatırımın yanında, ÇATES ve Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Çatalağzı Termik Santralleri atık ısısı ile bölgesel ısıtma sistemi yapılması, sonuçta yeni bir enerji kaynağı kullanmadan, santrallerdeki kayıp ısıları kullanarak ısınma ihtiyacımızın sağlanması demektir. Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi olarak böyle bir sistemin kurulmasını ülkemiz ve Zonguldak’ın geleceği için önemle önermekteyiz.”

Bu haber toplam 1853 defa okundu


YAZARLAR