Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Bakan Yıldız'dan Açıklamalar
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Bakan Yıldız'dan Açıklamalar

Bakan Yıldız'dan Açıklamalar
Bakan Yıldız, enerjide yıllık yaklaşık 15 Milyar TL tasarruf sağlayabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.
16.06.2014 / 10:46

Enerjimagazin-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda her sektörde yapılan enerji verimliliği çalışmaları sonucunda yıllık yaklaşık 15 Milyar TL tasarruf sağlanabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.


Yıldız, “Enerji Verimliliğinde Yeni Teşvik ve Uygulamalar” konulu toplantıda yaptığı açıklamada bu miktarın; Sanayide, Konutlarda, Kamuda, Sokak aydınlatmaları ve tüm alanlarda ölçebildiğimiz bir değer olduğunu belirtti.


Bakan Yıldız, 2023 yılına kadar; Demir Çelik sektöründe 8.4 Milyar TL, Çimento sektöründe  4.2 Milyar TL, Petrokimya sektöründe 3 Milyar TLSeramik sektöründe 700 Milyon TL tasarruf sağlanacağının tespit edildiğini de kaydetti.


Yıldız, açıklamalarına şöyle devam etti:


“Tüm sanayi sektörüne baktığımızda ise 10 yılda ülke ekonomisine 65 Milyar TL katkı sağlanacaktır.


Bu nedenle, sanayicimizin desteklenmesi amacıyla sanayide enerji verimliliği çalışmalarının teşvik edilmesi Hükümetimiz tarafından karara bağlanmıştır.


Bu amaçla aldığımız Bakanlar Kurulu Kararı (9 Mayıs 2014) ile bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır.


Teşvik edilecek enerji yatırımları;


- Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,


- Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç),


- Bu karar kapsamında ayrıca; asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları,


yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. BÖLGEDE YAPILACAK OLAN YATIRIMLARA SAĞLANAN TEŞVİKLERDEN YARARLANDIRILACAKTIR.


Faydalanılacak 5. Bölge Teşvikleri


-Katma Değer Vergisi İstisnası,


- Gümrük Vergisi Muafiyeti,


- Vergi indirimi,


- Sigorta primi işveren hissesi desteği,


- Faiz Desteği


- Yatırım yeri tahsisi,


Katma Değer Vergisi İstisnası:


Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi


Gümrük Vergisi Muafiyeti:


Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi


Vergi İndirimi:


Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanması (5. Bölge için yatırıma katkı oranı % 30; Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı % 70)


Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:


İlave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Ekonomi Bakanlığınca karşılanması


Faiz Desteği:


Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine  kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Ekonomi Bakanlığınca karşılanması (5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı),


Yatırım Yeri Tahsisi:


Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesi


KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ


Şu ana kadar Bakanlığımız tarafından 150 kamu binasının enerji verimliliği etüdü yapılmıştır. Bu etütlerin hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl bütçeye 4 milyon TL ödenek aktarılmıştır. Enerji verimliliği etütlerinin daha hızlı şekilde yapılması ve uygulamasının gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.


Bu çalışmalar Kamu bütçesi ile devam etmekle birlikte süreci hızlandırmak adına alternatif bir yöntem olarak özel sektör eliyle etütlerin yapılması sağlanacaktır. Enerji Performans Sözleşmesi uygulamalarının önünü açmak için yapılan yasal düzenlemeler Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından tamamlanmış olup Bakanlar Kurulu imzasındadır.


GENEL AYDINLATMA ENERJİ VERİMLİLİĞİ


Genel aydınlatmada enerji verimliliğini sağlamak üzere, LED teknolojisinin sağladığı avantajlardan yararlanmak amacıyla mevcut aydınlatma sistemlerinin bu teknoloji ile yenilenmesine karar verilmiştir.


Ayrıca, genel aydınlatma kısmında yapılacak dönüşüm; sadece ampullerin LED teknolojisi ile değişimi şeklinde değil tüm sistemin (direk aralıkları, direk uzunlukları vb.) estetik, güvenlik ve verimlilik açısından revizyonu şeklinde gerçekleşecektir.


LED dönüşüm projesi, belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda bir önceliklendirmeye göre başlanacak ve önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde tamamlanmış olacaktır. Bu konudaki mevzuat çalışmalarının tamamlanmış olduğunu da belirtmek isterim.


Ülkemizde toplam 6 milyon adet armatür var. Sadece armatürlerin değişimi için yaklaşık 3 milyar liralık yatırım yapılacak.


Bu yıl sokak aydınlatmaları için devletin kasasından 1.2 milyar lira para çıkacak. Bu çalışmalarımızdan sonra bu paranın yarı yarıya düşeceğini hesaplıyoruz. Yani 600 milyon TL tasarruf edilecek.


Yapılacak yatırım kendisini 3.5-4 yılda amorti edecek.


ENERJİ TAKIMI OLUŞTURUYORUZ


Enerji verimliliği kültürünü oluşturmak için şu ana kadar;


Enerji Hanım,


Enerji Çocuk,


Sanayide Enerji Verimliliği uygulamalarını hayata geçirmiştik.


Şimdi 27 Haziran’da İstanbul’da yapacağımız bir lansmanla “Ulaştırmada Enerji Verimliliği” kampanyasını başlatıyoruz.


Bu dört ayaklı yapıya “Enerji Takımı” adını verdik.


Bu haber toplam 2190 defa okundu


YAZARLAR