2016 Yılı Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi
Haber
18 Ocak 2016 - Pazartesi 08:21 Bu haber 22965 kez okundu
 
2016 Yılı Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi
MADEN Haberi
2016 Yılı Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi

Enerjimagazin-TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2016 Yılında uygulanacak “Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi”ni açıkladı. TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın konuya ilişkin tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2016 Yılında uygulanacak“Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi” şu şekilde: HiZMET TÜRÜ ÜCRET BiRiM TEKNiK NEZARET HiZMETi (Bir Ruhsat Sahası için)* 1 Ia. Grubu Madenler 840 TL/AY Ib. Grubu Madenler 1.120 TL/AY Açık işletme 1.255 TL/AY Açık işletme (Patlatma gerektiren) 1.675 TL/AY Yeraltı işletmesi 2.310 TL/AY Yeraltı işletmesi (Grizulu) 2.785 TL/AY SÜREKLi MÜHENDiSLiK HiZMETLERi a. Büro- Şantiye - Açık işletme, Tesis*2 2.785 TL/AY b. Şantiye - Açık işletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) 2.850 TL/AY c. Şantiye - Açık işletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) 4.175 TL/AY ç. Şantiye - Açık işletme, Tesis (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise) 4.870 TL/AY d. Yeraltı işletmesi 4.535 TL/AY e. Yeraltı işletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) 4.735 TL/AY f. Yeraltı işletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) 5.365 TL/AY g. Yeraltı işletmesi (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise) 6.125 TL/AY ğ. Tünel – Metro 4.535 TL/AY h. Sondaj (Maden, Su) 3.130 TL/AY I. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) 3.480 TL/AY i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) 3.835 TL/AY DÜŞÜNSEL (iSTiŞARi) HiZMET a. Sözlü Olarak Sunulması 700 TL b. Rapor Halinde Sunulması 915 TL GEÇiCi HiZMET (KEŞiF HiZMETi) a. Hizmetin ilk Günü 840 TL b. Sonraki Her Gün için 560 TL DANIŞMANLIK (MÜŞAViRLiK HiZMETi) PROJE HiZMETLERi 2.510 TL/AY a. Ön inceleme Raporu 1.255 TL b. Maden Arama Projesi 3.345 TL c. Ön Arama Faaliyet Raporu 4.175 TL d. Genel Arama Faaliyet Raporu 5.015 TL e. Detay Arama Faaliyet Raporu 5.925 TL f. Terk Raporu 980 TL g. Sondaj Kuyu inşa ve Tatbik Projesi 1.195 TL h. işletme Projesi (Ia. grubu madenler için) 4.175 TL ı. işletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) 8.010 TL i. işletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi 10.100 TL j. Patlayıcı Madde Kullanım, ihtiyaç ve Kapasite Raporu 1.540 TL k. Ekspertiz Raporu 1.540 TL l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi 1.675 TL m. Orman izni 1.815 TL n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) 6.760 TL o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti) 2.930 TL ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti 2.930 TL p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.215-TL’den Az Olamaz r. Fizibilite Projesi 10.100 TL iŞ GÜVENLiÄži UZMANLIÄžI HiZMETLERi (C) Sınıfı iş Güvenliği Uzmanlığı 3.480 TL/AY SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLiSi işletme-Tesis 2.865 TL/AY işletme-Tesis (Daimi) 5.015 TL/AY Otogaz istasyonları (istasyon başına) 1.300 TL/AY Çevre Görevlisi (EK-I) 2.090 TL/AY Çevre Görevlisi (EK-II) 1.055 TL/AY JEOTERMAL KAYNAK ve DOÄžAL MiNERALLi SU SAHALARINA AiT HiZMETLER 1 - ARAMA, iŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması 5.750 TL b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 2.300 TL c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların işletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi 8.050 TL d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan işletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 3.450 TL e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 5.750 TL 2 - TEKNiK HiZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) 3.165 TL/AY b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 750 TL/AY c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) 3.450 TL/AY d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 865 TL/AY e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için) 1.725 TL f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) 28.750 TL KAYA-ZEMiN (JEOTEKNiK ETÜD) ÇALIŞMALARI 1 - PLANLI ALANLAR iMAR TiP YÖNETMELiÄži (19.08.2008 TARiH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR I. Kategoriye Giren Yapılar için Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu 0-1000 m2 alan için 840 TL II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar için Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu 0-1000 m2 alan için 840 TL 1000-3000 m2 alan için 1.675 TL 3000-5000 m2 alan için 2.370 TL 2 - ALT YAPI PROJELERi (Tünel, otoyol, demiryolu, metro) a. Daimi hizmetler 3.345 TL/AY b. Proje danışmanlık hizmeti 5.850 TL/AY c. Proje hazırlama 25.270 TL d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama 345 TL/GÜN e. Projenin revize raporu hazırlanması 5.015 TL NOT: Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. - Sondaj hizmetleri - Laboratuvar hizmetleri Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. *1 18.02.2016 tarihine kadar geçerli olacaktır. *2 31 Temmuz 2012 tarihli TMMOB ve SGK protokolü gereği 2016 yılı için uygulanan ücret. - Ücretler net ücretlerdir. - Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir. Bu haberin tüm hakları www.enerjimagazin.com'a aittir.
Aktif Link verilerek veya açık kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: 2016, Yılı, Serbest, Maden, Mühendisliği, Hizmetleri, Asgari, Ücret, Tarifesi,
Yorumlar
Haber Yazılımı