Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Verilen Sözler 'Torba Yasa Tasarısı'nda Da Yerine Getirilmedi
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Verilen Sözler 'Torba Yasa Tasarısı'nda Da Yerine Getirilmedi

Verilen Sözler 'Torba Yasa Tasarısı'nda Da Yerine Getirilmedi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu: Torba Yasa Tasarısında vatandaşlarımıza vaad edilen sözler yerine getirilmedi
30.07.2014 / 21:01

Enerjimagazin-MHP Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, TBMM’nde görüşülmekte olan Torba Yasa’ya ilişkin basın açıklaması yaptı.Tanrıkulu, 4/C’liler, Taşeron işçiler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve toplumun birçok mağdur kesimine hükümet tarafından verilen sözlerin bu yasa tasarısı kapsamında da tutulmadığını ve 4/C'liler, Taşeron İşçiler ile Emeklilikte Yaşa Takılanların 12 yıldır devam eden Ahbap-Çavuş Ekonomisi nedeniyle mağdur edildiklerini belirttiği basın açıklamasında aşağıdaki ifadelere yer verdi:


“Torba Tasarı hakkında yaptığım 4 ayrı konuşmada vatandaşlarımıza vaad edilen sözlerin yerine getirilmediğini bir kez daha gözler önüne serdim.


Kamuoyunda Torba Tasarı olarak bilinen ve içinde birbiriyle alâkalı olmayan konuların düzenlendiği tasarının bize gösterdi ki; iktidar konu başlıklarını ayrı ayrı düzenleme kabiliyetini sergileyemediği için parça parça günü kurtaracak olan düzenlemeleri bir araya getiriyor.


Maliye Bakanı “Affa karşıyım.” derken, iktidar grubu afları dizi dizi bu torbaya doldurup, TBMM gündemine getiriyor.


Ancak bu tip torba düzenlemeler, ülke ekonomimizde kalıcı katkı sunmayan, günü kurtaran geçici ve geleceğe birtakım zararlar ile ağır yükler bırakan uygulamalardır.


12 yıllık süre içerisinde 8’incisi görüşülmekte olan vergi ve prim affı düzenlemelerinin geçmiş uygulamaları hüsranla sonuçlandı. Önceki af uygulamalarına bakıldığında beklenen gelirin yaklaşık % 40′ına ancak ulaşılabildiği görüldü.


4/C’lilerin 12 Yıldır Hakları Gasp Ediliyor


Kamuda sağlıklı ve tutarlı bir personel politikası 12 yıldır uygulanmıyor. Bu bakımdan iktidarın personel ve ücret rejimi de bu süre zarfında sınıfta kaldı. Kamu çalışanları arasında 12 yıldır hakları en fazla gasp edilen ‘4/C’ olarak adlandırılan çalışanlarımızdır. 4/C’li personel aynı işi ve aynı görevi yaptıkları kadrolu personelden ekonomik ve sosyal haklar yönünden mahrum bırakılıyorlar.


İktidar Taşeron İşçileri Oyalıyor

Kamuda çalışan geçici ve mevsimlik işçilerin de çalışma süreleri, kadro sorunları ve emeklilik ile ilgili sıkıntıları halen devam ediyor.


İktidar taşeron işçilerimizi çeşitli vaatlerle devamlı olarak ‘ha bugün, ha yarın’ çıkacak vaadiyle uzun zamandır oyaladı ve beklenti içine soktu. Ancak taşeron çalışma sistemi ile ilgili getirilen düzenlemeler hem eksik, hem de beklentiyi karşılayacak düzeyde değil. Kamuda taşeron olarak çalışanlara yetersiz haklar tanınırken, özel sektörde taşeron çalışanların görmezden gelindiği bu düzenlemeler şimdiden çalışma barışını tehlikeye sokacak ve çalışma hayatında huzursuzluklara yol açacak.


Emeklilikte Yaşa Takılanlara Çözüm Yok


Diğer yandan prim günü ve yıl şartlarını tamamlamış ancak yaşı bekleyen yani kamuoyunda “emeklilikte yaşa takılanlar” olarak bilenen emekli adaylarına yönelik bu torba tasarıda herhangi bir çözüm sunulmuyor.


Ülkemizde “ahbap çavuş ekonomisi” diğer adıyla “ahbap çavuş kapitalizmi” 12 yıldır hız kazandı. Ahbap çavuş ekonomisi veya kapitalizmi; siyasî iktidar sahiplerinin ya da bürokrasinin, bazı işleri yapmak için iş adamlarıyla çıkar iş birliğine girmeleri veya gelirlerini paylaşabileceği iş adamlarına ihaleleri vererek özel sektörü kendi özel sektörleri hâline getirmeleri olarak tanımlayabiliriz.


Bu kapsamda yurt dışında bir kuruluşun (The Economist-15 Mart 2014) hazırladığı grafiğe göre Türkiye, ahbap-çavuş kapitalizmi veya ekonomisi sıralamasında orta bir yerde, yerini çok güzel (!) bir şekilde almış gözükmektedir.


İşsizlikte Ortaya Ciddi İddia Koyamadılar


İktidarın 12 yıldır işsizlikle mücadele konusunda ciddî bir iddia ortaya koyamadığı, bir stratejisi, bir planı ve istihdamın yapısal sorunlarını çözecek herhangi bir modeli ülkemize sunamadığı rakamlardan anlaşılıyor. Sanayimizin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesi konusunda herhangi bir tedbir geliştirilemedi, yeterli ve gerekli çalışmalar yapılmadı.


Bugün işsiz sayısının yaklaşık beşte 1′i üniversite diplomasına sahip olan genç işsizlerdir. Bu kesimdeki işsizlik oranı şu anda % 20′yi buluyor. Bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki; iş bulan üniversite mezunlarımızın % 31,8’i aldıkları akademik eğitimin dışında lise veya daha az düzeydeki işlerde çalışıyor. OECD ülkeleri genelinde işgücünde nitelik uyumsuzluğu % 25 iken, Türkiye’de bu oran % 40 gibi çok yüksek bir orandır. Bu bakımdan eğitim-istihdam sorunu alarm verme noktasına gelmiş durumda.


Ekonomik Sorunlar Derinleşiyor


Türk ekonomisinin mikro ve makro çok ciddî sorunları devam ediyor ve giderek derinleşiyor. Artan dış borç sarmalı içinde ucuz döviz politikasıyla, dışarıdan teşviklerle kredi alan girişimcilerimiz, özellikle ihracatçı girişimcilerimiz, kur riski ve iktidarın neden olduğu ekonomik riskler nedeniyle çok ciddî mağduriyet yaşıyorlar.


Özel sektörün dış borcu Mayıs ayı sonu itibariyle 275 milyar dolara çıktı. Mayıs sonu itibariyle özel sektörün vadesi bir yıl içinde dolacak yaklaşık 143 milyar dolar dış borcu bulunuyor. Yine Mayıs sonu itibariyle ülke olarak bir yıllık dönemde 143 milyar doları özel sektörün, toplam 169 milyar dolar dış borç ödenmek zorundayız. Doların sadece 10 kuruş artması özel sektörün 275 milyar doları bulan toplam dış borcunun TL karşılığında 27,5 milyar TL ek yük getiriyor.


Adaletli Vergi Sistemi Sağlanamadı


12 yıl boyunca adaletli vergi sistemi sağlanamadı. Oysa ciddî ve yerinde uygulanacak olan maliye politikasında vergi oranlarını düşürüp, vatandaşın elinde daha fazla harcanabilir gelir yaratılsaydı bu gelir kayıt altında kalmaya devam edecek ve bu tutar harcamalara yönlendirilebilecekti.


Milliyetçi Hareket Partisi olarak yüksek borç rakamlarıyla mücadele etmeye çalışan vatandaşlarımıza ekonomik bir kaygı duymadan siyasî tercihlerini gözden geçirmeye davet ediyoruz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında; ülkemizin ve vatandaşlarımızın bu borç sarmalından kurtulması için gerekli her türlü tedbir alınacak, mevcut gelir ve refah düzeylerini yükseltecek adımlar atılacaktır.”


Bu haber toplam 3375 defa okundu


YAZARLAR