Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - 4/C'lilere Ek Ödeme Muamması
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

4/C'lilere Ek Ödeme Muamması

4/C'lilere Ek Ödeme Muamması
Ek ödeme davasını kazanan 4/C’li personele ek ödeme nasıl yapılacak?
06.11.2014 / 23:53

Enerjimagazin-Çalıştıkları kurumların özelleştirilmesi sonucu mağdur duruma düşürülen 4/C'li personele mahkeme kararı olmasına rağmen, ek ödeme yapılıp yapılamayacağı, ek ödeme yapılacaksa kadro ve görev unvanı itibari ile belirlenen ek ödeme oranlarından hangisinde esas alınacağı muammaya dönüştü.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ek ödeme davasını kazanan 4/C’li personele ek ödeme yapılıp yapılamayacağı ek ödeme yapılacaksa kadro ve görev unvanı itibari ile belirlenen ek ödeme oranlarından hangisinde esas alınacağı hususunda bir yazı yazarak Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin görüşünü talep etti.


Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin cevabında, “4/C’li geçici personelin, Devlet memurları için öngörülen mali ve sosyal haklardan, geçici personel için ayrıca düzenlenmiş olan mevzuatta bu haklardan faydalanabileceğine dair bir hükmün var olması halinde yararlanabileceği, aksi durumda mevzuatta yer almayan mali ve sosyal haklardan faydalanmasının hukuken mümkün bulunmadığının aşikar olduğu,


Bu çerçevede, geçici personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin hangi sırasından ek ödeme yapılabileceği hususu, geçici personelin 657 sayılı Kanuna tabi olmaması ve dolayısıyla ücretlerini anılan Kanuna göre almaması ve 657 sayılı Kanunda öngörülen hizmet sınıfları ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller kapsamına hiçbir şekilde girmemesi nedenleri ile belirlenemediği” belirtilerek;


“Mahkeme kararlarının nasıl uygulanması gerektiği, hangi mevzuata ve hangi mevzuatın hangi cetvelinin hangi sırasından ek ödeme yapılacağı hususunda ilgili Mahkemeden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 29’uncu maddesi uyarınca açıklama talebinde bulunulması gerektiği değerlendirilmektedir” denildi.


Maliye Bakanlığı konuya ilişkin cevabında aşağıdaki ifadelere yer verildi:


“Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ek ödemelerden kimlerin nasıl ve hangi şartlarda geri alınacağı açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla devlet memuru, sözleşmeli personel ve geçici personel birbirinden farklı istihdam şekilleri olup, her bir istihdam şeklinin amacı, tabi olunan mevzuatı ve yükümlülükleri, mali ve sosyal haklar ile diğer hususları farklılık göstermektedir.

Nitekim geçici personelin 2013 yılındaki mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 2012/4092 sayılı kararda ve talebe konu ek ödemenin yasal dayanağı olan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9’uncu maddesinde yer alan hükümlerinde (dokuzuncu fıkrasında sözleşmeli personele Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda yapılacağı ifade edilmektedir) gerekli ekli (I) sayılı cetvelin ilgili kısım ve bölümlerinde ya da başka herhangi bir mevzuata söz konusu ek ödemenin geçici personel statüsünde istihdam edilenlere de verileceğine dair herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Ayrıca, geçici personelin 2014 yılındaki mali ve sosyal haklarına ilişkin 30.12.2013 tarihli ve 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında da Toplu Sözleşmedeki hükme istinaden aile yardımı ödeneğine yönelik düzenlemeye yer verilmesine rağmen, geçici personele ek ödeme yapılacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Bu nedenle geçici personelin, Devlet memurları için öngörülen mali ve sosyal haklardan, geçici personel için ayrıca düzenlenmiş olan mevzuatta bu haklardan faydalanabileceğine dair bir hükmün var olması halinde yararlanabileceği, aksi durumda mevzuatta yer almayan mali ve sosyal haklardan faydalanmasının hukuken mümkün bulunmadığı aşikardır. Bu çerçevede, geçici personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin hangi sırasından ek ödeme yapılabileceği hususu, geçici personelin 657 sayılı Kanuna tabi olmaması ve dolayısıyla ücretlerini anılan Kanuna göre almaması ve 657 sayılı Kanunda öngörülen hizmet sınıfları ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller kapsamına hiçbir şekilde girmemesi nedenleri ile belirlenememiştir.

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, ilgili yazınız ekinde alınan mahkeme kararlarının nasıl uygulanması gerektiği, hangi mevzuata ve hangi mevzuatın hangi cetvelinin hangi sırasından ek ödeme yapılacağı hususunda ilgili Mahkemeden 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 29’uncu maddesi uyarınca açıklama talebinde bulunulması gerektiği değerlendirilmektedir.”


Bu haber toplam 8353 defa okundu
YORUMLAR
mübadele1924: 
"4 c"
o zaman bizler mahkemeyi kazan sakta maliye bize ödeme yapmayacak anlaşılan. Bu nasıl adalet arkadaşlar
19.02.2015 / 11:32


YAZARLAR