Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Kadro İçin Mektup Kampanyası Başlatıldı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Kadro İçin Mektup Kampanyası Başlatıldı

Kadro İçin Mektup Kampanyası Başlatıldı
Türkiye Kamu-Sen 4/C’lilerin Kadroya Geçirilmesi İçin Mektup Kampanyası Başlattı.
21.12.2014 / 16:26

Enerjimagazin-Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, 4/C’lilerin Kadroya Geçirilmesi İçin Mektup Kampanyası başlattıklarını açıkladı.


Kamuda, ortaya çıkan adaletsizliklerin giderilmesinin tek yolunun 4/C’li personelin kadroya geçirilmesi olduğu belirtilen mektuplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e gönderilecek.


Bostan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verdi:


Ülkemizde kamu kurumlarında uygulanan farklı istihdam şekilleri çok başlı ve karmaşık bir yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aynı kurum içinde aynı işi yapan ancak tabi oldukları yasal mevzuatın farklı olması nedeniyle; maaşları, emeklilik hakları, iş güvenceleri, sosyal ve özlük hakları farklı olan kamu görevlileri bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar nedeniyle kamuda aynı işi yapan, aynı özelliklere sahip çalışanlar arasında ücret adaletini sağlamak da sosyal eşitliğe ulaşmak da mümkün olamamaktadır.


Kamu istihdamında adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların kadrolu statüde istihdam edilmesinden geçmektedir. Bu bakımdan, kamuda en kısıtlı imkânlarla çalışan kesim olan 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin C fıkrası uyarınca çalıştırılan personelin de kadroya geçirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.


Türkiye Kamu-Sen olarak üvey evlat muamelesi gören ve bir türlü kadroya alınmayan 4/C’liler için harekete geçerek, mektup kampanyası başlattık.


Kampanya kapsamında, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na gönderilmek üzere mektuplar hazırladık. Aşağıda örneği verilen mektupları, 4/C’li çalışanlar, ilgili mercilere göndererek, kadroya alınmalarını talep edeceklerdir.


Mektupta, 4/C’li personel istihdamının kamuda ayrımcılık haline geldiğine vurgu yapılarak, söz konusu personelin iş güvencesi, ek ödeme ve döner sermaye gibi haklardan mahrum bırakıldığı ifade edildi. 2011 ve 2013 yıllarında yapılan düzenlemelerle sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine rağmen, 4/C’li çalışanların kapsam dışında bırakıldığı hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde yasalaşan 6552 sayılı kanunla 4/C’li personelin kendi içinde bir ayrıma tabi tutularak özelleştirme dolaysıyla iş akitleri fesh edilerek 4/C’li olan personele emekli oluncaya kadar çalışabilme hakkı getirilirken, TÜİK gibi kurumlarda ihtiyaç dolaysıyla istihdam edilen personelin bu haklardan mahrum bırakılmasının bir insan hakkı ihlali olduğu belirtildi.


Kamuda, ortaya çıkan bu adaletsizliklerin giderilmesinin tek yolunun 4/C’li personelin kadroya geçirilmesi olduğu belirtilen mektuplar, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na gönderilecektir.


4/C’li olan personele önemle duyurulur.


Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen

İstanbul İl Başkanı


MEKTUP ÖRNEKLERİ


Sayın Cumhurbaşkanı,


Sayın Başbakan,


Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,


Ülkemizde kamu kurumlarında uygulanan farklı istihdam şekilleri çok başlı ve karmaşık bir yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aynı kurum içinde aynı işi yapan ancak tabi oldukları yasal mevzuatın farklı olması nedeniyle; maaşları, emeklilik hakları, iş güvenceleri, sosyal ve özlük hakları farklı olan kamu görevlileri bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar nedeniyle kamuda aynı işi yapan, aynı özelliklere sahip çalışanlar arasında ücret adaletini sağlamak da sosyal eşitliğe ulaşmak da mümkün olamamaktadır.


Kamu istihdamında yeknesaklığın ve adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların iş güvencesi, sosyal haklar, toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak ve izin haklarını da içeren, insanca yaşayabileceği bir ücret aldığı, asli ve süreklilik arz eden bir statüye kavuşturulmasından geçmektedir. Bu doğrultuda, farklı hukuki statü çerçevesinde istihdam edilen personelin haklarının kadrolu memurlara yaklaştırılması ve mağduriyetlerin acilen giderilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.


Hiç şüphesiz ki, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin C fıkrası uyarınca geçici personel statüsünde çalıştırılan bizler, kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim durumundayız. Bu kapsamda iş güvencesi, döner sermaye ödemesi gibi haklarımızın kısıtlı olmasının yanı sıra tarafımıza ödenen aile yardımı ve çocuk parası damga ve gelir vergisi matrahına dâhil edilmekte ve daha kısa sürede bir üst vergi dilimine geçmemize neden olarak bir başka mağduriyeti doğurmaktadır. Aynı zamanda ek ödeme uygulamasından faydalanabileceğimiz yönünde çok sayıda yargı kararı bulunmasına rağmen, biz geçici statüdeki personelin tamamının ek ödemeden yararlanması için yargı kararlarına uygun bir mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle de maaşlarımız son derece düşük kalmaktadır.


Her ne kadar 4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı KHK ve 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personel kadroya geçirilmiş olsa da 4-C’li geçici personel, söz konusu iki uygulamada da kapsam dışında tutularak mağdur edilmiştir.


Bunun yanında 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Kanunla, özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan geçici personele emekli oluncaya kadar çalışabilme imkânı sağlanırken, diğer geçici personel bu haktan mahrum bırakılmıştır. Bu yolla, aynı mevzuat hükümlerinin aynı maddeleri uyarınca çalıştırılan kamu görevlileri arasında farklı uygulamalara gidilmiş, var olan adaletsizlik daha da derinleştirilmiştir. İlgili madde, büyük bir insan hakkı ihlalini de beraberinde getirmiştir.


Kamu istihdamında adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların kadrolu statüde istihdam edilmesinden geçmektedir. Bu bakımdan, kamuda en kısıtlı imkânlarla çalışan kesim olan 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin C fıkrası uyarınca çalıştırılan personelin de kadroya geçirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.


Bu çerçevede Anayasanın eşitlik ve sosyal adalet ilkelerinin hayat bulması, kamu istihdamında yaşanan aksaklıkların ve mağduriyetlerin giderilmesi adına tüm 4-C’li personelin kadroya geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması hususunu arz ederim.


İsim:


İmza:


Bu haber toplam 3876 defa okundu


YAZARLAR