Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - EPDK Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

EPDK Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

EPDK Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
EPDK Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin bazı maddeleri üzerinde değişiklik yapıldı
15.04.2015 / 11:35

Enerjimagazin-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.


“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelikte yapılan değişiklikler şu şekilde:


MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine “hemşire” ibaresinden sonra gelmek üzere “, mütercim-tercüman” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,


b) Kurul hizmetleri müdürü ve irtibat büro müdürü kadroları için yazılı ve sözlü sınavda, diğer kadrolar için ise yazılı sınavda başarılı olmak.


(2) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:


a) Kurul hizmetleri müdürü ve irtibat büro müdürü kadrolarına atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,


2) En az on yıl hizmeti bulunmak kaydıyla programcı, hemşire, teknisyen, şoför ve dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,


b) Kurul hizmetleri müdür yardımcısı ve özel kalem müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,


2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak kaydıyla programcı, hemşire, teknisyen, şoför ve dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,


c) Yönetim hizmetleri uzmanı kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,


2) En az beş yıl hizmeti bulunmak kaydıyla teknisyen, hemşire, şoför ve dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,


ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,


2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,


3) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,


4) En az iki yıl hizmeti bulunmak kaydıyla dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,


d) Yönetim görevlisi ve iletişim görevlisi kadrolarına atanabilmek için;


1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) En az iki yıl hizmeti bulunmak kaydıyla Kurumda şoför veya dağıtıcı kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,


e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;


1) En az ortaöğretim mezunu olmak,


2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,


3) En az iki yıl hizmeti bulunmak kaydıyla Kurumda dağıtıcı kadrosunda en az altı ay çalışmış olmak,


f) Dağıtıcı kadrosuna atanabilmek için;


1) En az ortaöğretim mezunu olmak,


gerekir.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.


“d) Mütercim-tercüman kadrolarına atanacaklar için fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık, mütercim-tercümanlık bölümlerinden veya yabancı dille ilgili diğer bölümlerden mezun olmak ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “üç ay” ibaresi “bir ay” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip bulunanların,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sınava alınacak personelden,” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.


Bu haber toplam 1665 defa okundu


YAZARLAR