Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - EPDK'dan Flaş Elektrik Kararı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

EPDK'dan Flaş Elektrik Kararı

EPDK'dan Flaş Elektrik Kararı
EPDK, Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları onayladı.
24.06.2015 / 10:17

Enerjimagazin-Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik sektörü tarafından heyecanla beklenen "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları" onayladı.


EPDK tarafından onaylanan ve 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” Resmi Gazete’de yayımlandı.


Onaylanan usul ve esasların amacı, piyasa katılımcıları tarafından gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasasında teklif edilecek alış ve satış tekliflerine ilişkin asgari ve azami fiyat limitlerinin, hâkim durumunun kötüye kullanımının önlenmesi ve serbest piyasa koşullarında rekabet ortamının tesis edilmesi ilkeleri çerçevesinde belirlenmesine ilişkin usulleri belirlemek olacak.


Uygulama Esasları Şu Şekilde Olacak:


(1) EPİAŞ, piyasanın ihtiyaç duyduğu puant santrallerin sabit maliyetlerini karşılaması esaslı yöntem uyarınca azami fiyat limitlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmasını Kuruma sunar. EPİAŞ söz konusu çalışmaya ek olarak Türkiye için olmayan elektriğin bedelini (VoLL) de hesaplar. İlgili çalışma ve VoLL değeri Kurul tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde onaylanır. Kurul gerekli görürse ilgili fiyat limitini ve VoLL değerini değiştirerek de onaylayabilir.


(2) Gün öncesi piyasa fiyatları bir takvim ayı içerisinde, belirlenen azami fiyata 20 saat için ulaştığında azami fiyat %20 oranında azaltılarak güncellenir. Bu işleme nihai azami fiyat VoLL değerinin %12,5’ine ulaşana kadar devam edilir. Azaltma suretiyle güncelleme yapıldığı hallerde 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde azami fiyat yeniden Kurul tarafından onaylanan değere eşitlenir.


(3) Kurul EPİAŞ tarafından sunulan çalışma kapsamında ya da gerek görmesi halinde 20 saat değerini, %20 ve %12,5 oranlarını piyasanın ihtiyaç duyduğu puant santrallerin sabit maliyetlerini karşılaması esaslına bağlı kalarak güncelleyebilir.


(4) Asgari fiyat limitleri piyasa koşulları çerçevesinde 0 TL/MWh ya da daha az olacak şekilde belirlenir. EPİAŞ asgari fiyat limitinin belirlenmesine ilişkin talebine esas çalışmasını Kuruma sunar. İlgili çalışma Kurul tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde onaylanır. Kurul gerekli görürse ilgili fiyat limitini değiştirerek de onaylayabilir.


(5) Fiyat limitleri ve diğer parametreler geçerlilik tarihleri ilgili Kurul kararında özel olarak belirtilmediği takdirde onayını takip eden ilk takvim ayının başlangıcından itibaren geçerli olur.


Rekabete aykırı eylem ve işlemler


(1) Dengeleme güç piyasası kapsamında rekabete aykırı eylem ve işlem içerisinde oldukları Rekabet Kurumunca tespit edilen dengeleme birimlerinin azami fiyat limitleri Kurul tarafından marjinal maliyetlerine eşit olacak şekilde belirlenir. Piyasa katılımcısı ilgili tespiti takip eden 15 iş günü içerisinde marjinal maliyetlerine ilişkin detaylı çalışmayı dengeleme birimi bazında Kuruma sunmakla yükümlüdür. İlgili çalışma Kurul tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde onaylanır. Kurul gerekli görürse ilgili fiyat limitini değiştirerek de onaylayabilir.


(2) Gün öncesi piyasası kapsamında rekabete aykırı eylem ve işlem içerisinde oldukları Rekabet Kurumunca tespit edilen piyasa katılımcıları portföylerine ilişkin tüm fiyat, maliyet ve hacim bilgilerini de içeren veri setini ve açıklamalarını 15 gün içerisinde Kuruma sunmakla yükümlüdür. Söz konusu piyasa katılımcısına uygulanacak azami fiyat limitinin miktarı ve yapısı Kurum tarafından yapılacak çalışma neticesinde Kurul kararı ile belirlenir.


(3) Piyasa katılımcısının bu madde kapsamındaki bilgileri zamanında Kuruma sunmaması ve/veya Kurumu yanıltmaya yönelik bilgi ve belge sunması halinde ilgili tüzel kişi hakkında Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.


Fiyat limitlerinin revizyonu


Asgari ve azami fiyat limitleri EPİAŞ’ın talep etmesi ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde revize edilebilir.


İlk uygulamaya ilişkin esaslar


(1) EPİAŞ bu usul ve esaslarda belirtilen çalışmaları en geç 1/1/2016 tarihine kadar Kuruma sunar.


(2) Asgari ve azami fiyat limitleri bu usul ve esaslar çerçevesinde belirlenene kadar ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri 2000 TL/MWh olarak uygulanır.


Bu haber toplam 1949 defa okundu


YAZARLAR