Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Dava Kazanan 4/C'li Personele Ek Ödeme Yapılmayacak
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Dava Kazanan 4/C'li Personele Ek Ödeme Yapılmayacak

Dava Kazanan 4/C'li Personele Ek Ödeme Yapılmayacak
Sağlık Bakanlığı: Dava kazanan 4/C'li personele ek ödeme yapılmayacak
03.03.2016 / 22:52

Enerjimagazin-Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, “4/C’li personele, dava açan ve açmayan bakımından bir ayrıma gidilmeksizin 2016 tarihinden itibaren TİS hükmünde belirtilen ek ödemenin yapılması, bunun dışında döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ve başka bir adla bir ödeme yapılmasına imkan bulunmadığını” belirtti.


Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Üçüncü dönem Toplu sözleşme kararlarının 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi sebebiyle 657 sayılı kanunun 4/C bendine tabi olarak görev yapan personel tarafından döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılması istemi ile idare mahkemelerine müracaat edilmesi neticesinde personel lehine verilen kararlar uyarınca ödeme yapılmaya devam edilip edilemeyeceği hususunda düşülen tereddüde ilişkin yaptığı inceleme sonucunda; Maliye Bakanlığı’nın “… anılan personele 2016 yılından itibaren Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3.dönem Toplu Sözleşmesinin 24. Maddesinde öngörülen ek ödeme dışında döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmasına imkan bulunmadığı belirtilmiş; dolayısıyla 4C’li personele dava açan ve açmayan bakımından bir ayrıma gidilmeksizin 2016 tarihinden itibaren TİS hükmünde belirtilen ek ödemenin yapılması, bunun dışında döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ve başka bir adla bir ödeme yapılmasına imkan bulunmadığı belirtilmiş olmakla Genel Müdürlüklerince tereddüt edilen hususun açıklığa kavuşturulmuş olduğu görülmektedir” şeklindeki görüşüne iştirak ettiğini belirtti.


Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Görüşü şu şekilde:


“Üçüncü dönem Toplu sözleşme kararlarının 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi sebebiyle 657 sayılı kanunun 4/C bendine tabi olarak görev yapan personel tarafından döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılması istemi ile idare mahkemelerine müracaat edilmesi neticesinde personel lehine verilen kararlar uyarınca ödeme yapılmaya devam edilip edilemeyeceği hususunda düşülen tereddüde binaen Genel Müdürlüklerince Maliye Bakanlığı'ndan Talep edilen görüşe cevaben anılan Bakanlık tarafından bildirilen 01.02.2016 tarihli ve 852 sayılı görüş yazısında bu hususun açıkla kavuşturulmadığından bahisle Müşavirliğimiz görüşleri talep edilen ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Yazı ekinde yer alan Maliye Bakanlığı görüşünde “… anılan personele 2016 yılından itibaren Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3.dönem Toplu Sözleşmesinin 24. Maddesinde öngörülen ek ödeme dışında döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmasına imkan bulunmadığı belirtilmiş; dolayısıyla 4C’li personele dava açan ve açmayan bakımından bir ayrıma gidilmeksizin 2016 tarihinden itibaren TİS hükmünde belirtilen ek ödemenin yapılması, bunun dışında döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ve başka bir adla bir ödeme yapılmasına imkan bulunmadığı belirtilmiş olmakla Genel Müdürlüklerince tereddüt edilen hususun açıklığa kavuşturulmuş olduğu görülmektedir.


Anılan Bakanlık görüşüne Müşavirliğimizce de iştirak edilmektedir.


Öte yandan, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK ile yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek, tereddütleri gidermek, anılan Bakanlık Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer almaktadır.


Av.Erol Gökdöl


I.Hukuk Müşaviri”


Bu haber toplam 3046 defa okundu


YAZARLAR