Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TETAŞ Özel Şirketlerden 6 Milyar KWh Enerji Temin Edecek
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TETAŞ Özel Şirketlerden 6 Milyar KWh Enerji Temin Edecek

TETAŞ Özel Şirketlerden 6 Milyar KWh Enerji Temin Edecek
TETAŞ yerli kömürle çalışan santrallerden bu yıl 6 milyar KWh enerji temin edecek
04.09.2016 / 12:53

Enerjimagazin-"Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar" yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2016 yılı için Şirketlerden temin edilecek enerji miktarı 6 milyar kWh olarak belirlendi.

2016 yılı için Şirketlerden temin edilecek elektrik enerjisi birim fiyatı 185 TL/MWh (yüzseksenbeş TL/MWh) olarak belirlendi.

Kararın amacı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ)’nin, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda belirtilen yükümlülükleri kapsamında, yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden (Şirket) elektrik enerjisi teminine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olarak gösterildi.

6446 sayılı Kanun kapsamında, TETAŞ’ın Mevcut Sözleşmeleri dışında karşılaması gereken elektrik enerjisi miktarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygun bulunan talep profilleri ile TETAŞ’ın Mevcut Sözleşmeleri kapsamındaki miktarlar dikkate alınarak uzlaştırma dönemi bazında belirlenecek. Profil tespitinde kullanılmak üzere elektrik dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketleri bir sonraki yıla ilişkin uzlaştırma dönemi bazındaki taleplerini Eylül ayı sonuna kadar TETAŞ’a bildirilecek.

Miktarın ne kadarının yerli kömür yakıtlı özel elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden temin edileceği her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. TETAŞ Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı ±%10 aralığında almaya yetkili olacak.

Kapsam dışında kalan elektrik enerjisi miktarı Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)’nden temin edilecek.

Şirketlerden temin edilecek elektrik enerjisine ilişkin olarak ilgili yıla ait süre, miktar (MWh) ve birim fiyat (TL/MWh) Bakanlar Kurulu tarafından bir önceki yılın Ekim ayında belirlenecek.

Taleplerin toplanması ve değerlendirilmesi

Şirketlerden temin edilecek elektrik enerjisi miktarı ile başvuru için gerekli bilgi, belge ve diğer hususları içeren ilan, TETAŞ'ın internet sitesinde yayınlanacak.

Şirketler, TETAŞ’a satabilecekleri enerji miktarını, lisanslarında belirtilen gücü ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından onaylı bakım programlarını dikkate alarak TETAŞ’ın ilanda belirlediği süre içerisinde hazırlar ve sunacak.

Şirketler teklif ettikleri yıllık enerji satış miktarına ait tutarın %3’ü oranında 60 günlük süre ile geçici teminat mektubu sunacak.

Şirketlerin teklif ettiği yıllık enerji miktarı ile TETAŞ'ın ikinci maddenin ikinci fıkrası kapsamında temin edeceği enerji miktarından hareketle her bir Şirketin temin edilecek enerji içerisindeki oranı hesaplanır. Bu oran ikinci maddenin birinci fıkrasındaki profile uygun olarak her bir uzlaştırma döneminde Şirketlerin temin etmekle zorunlu olduğu enerji miktarının hesaplanmasında kullanılacak. Bu kapsamda belirlenecek miktarları teklif sahipleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu durumda söz konusu teklif değerlendirme dışına alınır ve kalan teklif sahipleri için tekrar değerlendirme yapılacak.

Değerlendirmeler sonucunda tespit edilen talep sahibi Şirketler, TETAŞ tarafından en geç 3 (üç) iş günü içerisinde davet edilecek ve Enerji Satış Anlaşmaları imzalanacak.

Enerji Satış Anlaşması (ESA)

Enerji Satış Anlaşması (ESA), TETAŞ tarafından uzlaştırma dönemi bazında, sabit miktarlı ve ilgili mevzuat kapsamında ikili anlaşma bildirimine dayalı tek tip ve tek nüsha olarak hazırlanacak.

ESA İmzalanmak üzere, ilgili şirketlere gerekli tebligat yapılacak.

Takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Şirketlerce gerekli yükümlülükler yerine getirilerek ESA imzalanmak zorunda olacak.

ESA’ların imzalanmasını takip eden ilk iş günü içerisinde geçici teminatlar ilgili şirketlere iade edilecek. Şirketin ESA’yı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, geçici teminatı irat kaydedilecek.

Şirketlerin ESA'da yer alan elektrik enerjisi miktarını teslim edememesi durumunda yapılacak iş ve işlemler ile Şirketlerin yükümlülükleri BSA’da düzenlenecek. Bu kapsamda TETAŞ’ın ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgeler Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) ve ilgili Şirket tarafından temin edilecek.

ESA imzalanması nedeniyle oluşacak vergi, resim, harç ve benzeri giderler taraflar arasında eşit olarak paylaşılacak.

Komisyon

Şirketlerden temin edilecek elektrik enerjisine ilişkin süre, miktar ve fiyat dâhil diğer hususları içeren çalışma, her yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca müştereken yürütülecek. forex


Bu haber toplam 1367 defa okundu


YAZARLAR