Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Flaş Değişiklik
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Flaş Değişiklik

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Flaş Değişiklik
EPDK, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gitti.
20.10.2016 / 09:00

Enerjimagazin-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gitti.


EPDK’nın, “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre Elektrik Dağıtım Şirketleri ile Görevli Tedarik Şirketleri tüketici hizmetleri merkezlerinin bünyesinde, tüketicilere yönelik yirmidört saat kesintisiz hizmet verecek şekilde çağrı merkezi kuracak.


Çağrı merkezi hizmet kalitesi standartlarına ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenecek. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri tüketicilere yönelik çağrı hizmetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya aynı kaynaktan hizmet alımı yapabilecekler. Bu kapsamdaki hizmet alımı, süre sınırlamasına tabi olmayacak.


Yönetmelikte yapılan değişiklikle Diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ya da benzer mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olarak yaşayan hastaların elektrik borcunu nasıl ödeyeceği, dağıtım şirketlerine nasıl başvuruda bulunacağı belirlendi. Düzenleme ile söz konusu aboneliklerin elektrik borçlarından dolayı elektrikleri kesilemeyecek, ödeme güçlüğü çekebilecek abonelikler içinde talep edilmesi halinde süresi 4 ayı geçmeyecek şekilde taksitlendirme imkanı getirildi. Dağıtım şebekesinde planlı elektrik kesintisi olması durumunda ise hastalar önceden kendilerinin belirlediği iletişim aracıyla örneğin telefonla, mesajla bilgilendirilecek. Eğer dağıtım şebekesinde plansız elektrik kesintisi olursa da yine kesinti ile ilgili durum hakkında hastalara bilgilendirme yapılacak.


Sağlık Raporu İbraz Edilecek


Dağıtım şirketlerinden bu tür hizmetleri almak isteyen tüketicilerin dağıtım şirketlerine sağlık raporunu ibraz etmeleri gerekecek. Ayrıca bulundukları ikametgahın aboneliğini de bildirecekler. Tüketiciler sağlık raporlarının sona ereceği tarihi önceden dağıtım şirketlerine bildirmekle yükümlü olacaklar. Eğer kişinin sağlık raporu yenilenirse bilgilendirme ve borç taksitlendirme imkanı devam edecek. Yeni alınan raporun da 30 gün içinde dağıtım şirketine iletilmesi gerekecek.


Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Şu Şekilde:


MADDE 1 – 8.5.2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(2) Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri tarafından, tüketici hizmetleri merkezlerinin bünyesinde, tüketicilere yönelik yirmidört saat kesintisiz hizmet verecek şekilde çağrı merkezi kurulur. Çağrı merkezi hizmet kalitesi standartlarına ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri tüketicilere yönelik çağrı hizmetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya aynı kaynaktan hizmet alımı yapabilirler. Bu kapsamdaki hizmet alımı, süre sınırlamasına tabi değildir.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin sekizinci bölümünün başlığı “Tüketicilerin Korunması ve Desteklenmesi” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin sekizinci bölümünün başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki 41/A maddesi eklenmiştir.


“Tüketicilerin korunması


MADDE 41/A – (1) Elektrik dağıtım şirketleri elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin yazılı başvurusu halinde bu tüketicilerin yaşadığı kullanım yerlerine ait abonelikleri kayıt altına alır.


(2) Geçerli sağlık raporunu dağıtım şirketine ibraz eden söz konusu aboneliklerin elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı elektrikleri kesilmez ve borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde taksitlendirme görevli tedarik şirketlerince yapılır. Taksitlendirme süresi azami dört aydır.


(3) İlgili dağıtım şirketi tüketicinin elektriğinin kesilmemesi için tüketicinin tedarikçisi olan şirkete, raporun kendisine ibraz tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde bilgi vermekle yükümlüdür.


(4) Dağıtım şirketi tüketiciye sağlık raporunun süresinin sona ereceğine ilişkin bilgilendirmeyi sağlık raporunun süresi sona ermeden yapar. Tüketici ibraz ettiği sağlık raporunun süresinin sona erme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, geçerli raporunu dağıtım şirketine bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu sürenin dolmasına rağmen raporunu ibraz etmeyen tüketiciler ilgili dağıtım şirketince tüketicinin tedarikçisine tüketiciye tanınan (30) otuz günlük süreyi takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde bildirilir ve tüketicinin elektriği mevzuatın düzenlediği hallerde kesilebilir.


(5) Planlı elektrik kesintileri söz konusu olması durumunda bu abonelikler elektrik dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla öncelikle bilgilendirilirler.


(6) Plansız elektrik kesintileri söz konusu olması durumunda bu abonelikler kesinti ile ilgili durum hakkında elektrik dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla bilgilendirilirler.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm başlığı eklenmiştir.


“DOKUZUNCU BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler”


MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


Bu haber toplam 2352 defa okundu


YAZARLAR