Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Kara Taşıtlarına LNG Satılabilecek
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Kara Taşıtlarına LNG Satılabilecek

Kara Taşıtlarına LNG Satılabilecek
EPDK, benzin ve LPG istasyonlarının ardından LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) istasyonu kurulmasının da önünü açtı.
11.02.2017 / 10:10

Enerjimagazin-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.


Kara taşıtlarına LNG satışına izin veren "Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre dostu LNG ile daha az karbondioksit gazı salınımı hedefleniyor. Yanma tehlikesi diğer yakıtlara göre daha az olan LNG, dünya genelinde ağır taşımacılıkta kullanılıyor. ABD ve Kanada’da özellikle büyük tırlar tarafından kullanımı yaygın olan çevre dostu LNG, Avrupa’da ise son dönemde nehir taşımacılığında tercih edilmeye başlandı.Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 25 inci maddesine eklenen beşinci ve altıncı fıkralara göre, Toptan satış (LNG İstasyonlu) lisans sahipleri, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışını, belli bir adreste kuracakları tesiste gerçekleştirebilecekler. Toptan satış (LNG İstasyonlu) lisans sahipleri sadece lisanslarına konu tesiste LNG satışı gerçekleştirebilecekler. Yurt genelinde doğal gaz satışı yapan diğer toptan satış şirketlerinin, belli bir adreste karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışı yapmak istemesi halinde ayrı lisans alması gerekecek.


Lisans sahibi faaliyette bulunacağı LNG İstasyon tesisinin ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslar ile öngörülen standartlara göre planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi ve işletilmesinden sorumlu olacak. Bu kapsamda faaliyet gösteren lisans sahipleri, lisanslarına konu tesis için verilen Hizmet Yeterlilik Belgesinin süresini karayolu taşıtlarında kullanılmak üzere LNG satışı yaptıkları sürece uzatmakla ve yenilenen belgesini Kuruma sunmakla yükümlü olacak.


Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Şu Şekilde:


MADDE 1 – 7.9.2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 25 inci maddesine aşağıdaki beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.


“Toptan satış (LNG İstasyonlu) lisans sahipleri, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışını, belli bir adreste kuracakları tesiste gerçekleştirebilirler. Toptan satış (LNG İstasyonlu) lisans sahipleri sadece lisanslarına konu tesiste LNG satışı gerçekleştirebilir. Yurt genelinde doğal gaz satışı yapan diğer toptan satış şirketlerinin, belli bir adreste karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışı yapmak istemesi halinde ayrı lisans alması zorunludur.


Lisans sahibi faaliyette bulunacağı LNG İstasyon tesisinin ilgili ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslar ile öngörülen standartlara göre planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu kapsamda faaliyet gösteren lisans sahipleri, lisanslarına konu tesis için verilen Hizmet Yeterlilik Belgesinin süresini karayolu taşıtlarında kullanılmak üzere LNG satışı yaptıkları sürece uzatmakla ve yenilenen belgesini Kuruma sunmakla yükümlüdür.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan Lisans Başvuru Dilekçesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ün 10 uncu maddesinin (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.


“3) Araçlara yakıt olarak LNG ikmal faaliyeti için;


i)      Tesise ilişkin pafta, ada ve parsel numaraları ile tesisin tam adresi,


ii) İkmal kapasitesi (m³ sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)/saat),


iii) Yakıt olarak LNG ikmal faaliyetine ilişkin tesis ve ekipmanların Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti edeceğini ihtiva eden bir taahhütname,


iv) Lisans başvurusuna konu tesise ait, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre tesisin durumuna uygun olarak alınan, yakıt olarak LNG ikmal faaliyetinin işlenmiş olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti,


v) Lisans başvurusuna konu tesisin durumuna uygun olarak Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.”


MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.Bu haber toplam 1757 defa okundu


YAZARLAR