Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - 4/C'li Personeller Hakkında Flaş Değişiklikler Yapıldı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

4/C'li Personeller Hakkında Flaş Değişiklikler Yapıldı

4/C'li Personeller Hakkında Flaş Değişiklikler Yapıldı
"4/C"li Personelin İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı.
27.02.2017 / 10:41

Enerjimagazin-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin C Fıkrasına  "4/C" göre çalışan Geçici Personelin çalışma şartlarını düzenleyen esaslarda değişiklik yapıldı.


Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren ve müracaat tarihi itibariyle emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış olanlar artık 4/C’li statüde istihdam edilemeyecekler. Ayrıca, 4/C’li statüde istihdam edilebilmek için müracaat edenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre hakkında atama yapılıp yapılamayacağına karar verilecek.


Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan 4/C’li personelin sözleşmesi feshedilecek.


“Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre 4/C’li personelin istihdam edilmelerine ilişkin esasların 2’nci maddesinin ikinci fıkrası “Birinci fıkra kapsamına giren personelin bu madde ile tanınan istihdam hakkında yararlanabilmesi için; müracaat tarihi itibariyle emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması ve 657 sayılı kanunun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin1, 4, 5, 6, 7, ve 8 numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşıması gereklidir.


Aynı esasların 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işlemlerini” ibaresinden sonra gelmek üzere “, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasından itibaren” ibaresi eklendi.


Aynı esasların 15’inci maddesinin başlığı “Sözleşmenin sona ermesi ve feshi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(3) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan geçici personelin sözleşmesi kurumlarınca feshedilir.”


Bu haber toplam 5662 defa okundu


YAZARLAR