Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - MTA Genel Müdürlüğü 35 Personel İçin İhaleye Çıktı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MTA Genel Müdürlüğü 35 Personel İçin İhaleye Çıktı

MTA Genel Müdürlüğü 35 Personel İçin İhaleye Çıktı
MTA Genel Müdürlüğü, “35 Laboratuvar Personeli” alımı için ihaleye çıktı.
20.03.2017 / 23:08

Enerjimagazin-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Analiz Laboratuvarları’nda görevlendirmek üzere “35 Laboratuvar Personeli” alımı için ihaleye çıktı.


MTA Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre Laboratuvar Personeli hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.


İhale, 27.03.2017 Pazartesi günü Saat: 10.30’da MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak.


Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.


İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecek.


İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.


Verilen teklifler, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü geçerli olacak.


İhaleye, Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.


İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.


İhalede, her türlü Personel çalıştırmasına dayalı işler benzer iş olarak kabul edilecek.


Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına görebelirlenecek.


İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.


İhale dokümanı, idareninadresinde görülebilecek ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilecek.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.Bu haber toplam 6235 defa okundu


YAZARLAR