Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik
EPDK,Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.
21.05.2017 / 15:38

Enerjimagazin-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.


EPDK’nın “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.


Buna göre Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şu şekilde:


MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.


“ç) 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun uyarınca ürettiği enerjisi satın alınan lisanssız üretim tesisleri ile bunlarla ilişkilendirilmiş tüketim tesislerinin,”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 132/D maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(7) Piyasa katılımcısına, ödemesi yapılmamış avans tutarında kullanılan teminatın, sunması gereken teminat tutarı seviyesine kadar tamamlanması uyarısı, Piyasa İşletmecisi tarafından, en geç saat 16:00’a kadar yapılarak, katılımcının Teminat Usul ve Esaslarında teminat işlemlerine ilişkin süreçler kapsamında yer alan hükümler uyarınca teminatlarını tamamlaması istenir.


(8) Piyasa katılımcısının uyarıya rağmen, zamanında teminatını tamamlamaması durumunda, söz konusu piyasa katılımcısına Teminat Usul ve Esaslarında teminat işlemlerine ilişkin süreçler kapsamında ilgili piyasa faaliyeti için yer alan hükümler uyarınca işlem yapılır.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 132/E maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının ilk paragrafında yer alan “dördüncü iş günü saat 10:30’a kadar teminat mektuplarını, saat 11:00’a kadar ise teminat mektubu dışındaki diğer teminatlarını tamamlamamış olması” ibaresi “birbirini takip eden üç iş günü boyunca saat 11:00’da yapılan teminat kontrolünde teminat seviyesinin sunması gereken toplam teminat tutarını karşılamaması” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “ilgili dağıtım şirketine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “dağıtım lisansına sahip ilgili OSB’ye ve” ibaresi eklenmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.


“b) Piyasa katılımcısına, ödenmeyen fatura tutarı kadar merkezi uzlaştırma bankası tarafından kullanılan teminatın ilgili piyasa katılımcısının bulundurması gereken minimum nakit ve/veya toplam teminat tutarı seviyesine kadar tamamlanması uyarısı, Piyasa İşletmecisi tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden yedinci iş günü en geç saat 16:00’a kadar yapılarak, Teminat Usul ve Esaslarında teminat işlemlerine ilişkin süreçler kapsamında yer alan hükümler uyarınca teminatlarını tamamlaması istenir.”


“ç) Piyasa katılımcısının adına kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, teminat tamamlama çağrısının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde silinir ve Piyasa İşletmecisi tarafından TEİAŞ, ilgili dağıtım şirketine veya dağıtım lisansı sahibi ilgili OSB’ye, TEİAŞ, ilgili dağıtım şirketi veya dağıtım lisansı sahibi ilgili OSB tarafından da ilgili serbest tüketicilere bilgi verilir.


d) Görevli tedarik şirketinin portföyüne düşen serbest tüketicilerin yapmış olduğu çekişler sebebiyle, görevli tedarik şirketinin dengesizlik olarak almış olduğu enerji miktarı, ilgili ayın başlangıcından Piyasa İşletmecisi tarafından ilgili dağıtım şirketine yapılan bildirimi takip eden ikinci iş günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaştırma dönemleri için piyasa takas fiyatı üzerinden değerlendirilir.”


“ı) Piyasa katılımcısının bir dengeden sorumlu grubun dengeden sorumlu tarafı olması durumunda, dengeden sorumlu grup, dengeden sorumlu tarafın temerrüde düştüğü fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde dağıtılır. Dengeden sorumlu grubun tarafı ve grupta yer alan diğer katılımcılar için teminat hesabı, Teminat Usul ve Esaslarda dengeden sorumlu grubun dağıtılması sonrasında teminatın yeniden hesaplanmasına ilişkin olarak yer alan hükümlere göre yapılır.  


i) (ç) bendi kapsamında serbest tüketici kayıtlarının silindiği ilk fatura dönemini takip eden ve serbest tüketici listeleri kesinleşmemiş tüm fatura dönemlerine ilişkin piyasa katılımcısı tarafından yapılmış olan serbest tüketici talepleri iptal edilir. Teminat seviyesi sunması gereken teminat tutarının altında olduğu süre boyunca, serbest tüketici talebinde bulunmasına izin verilmez.”


Bu haber toplam 1385 defa okundu


YAZARLAR