Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
“Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
24.10.2017 / 19:01

Enerjimagazin-Elektrik Piyasasında dağıtım bağlantı tarifeleri kapsamındaki bağlantı bedellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


EPDK’nın Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/B maddesi gereğince hazırlamış olduğu “Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tebliğ şu şekilde:


Amaç ve kapsam


MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14.3.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi, 22.8.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ve 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/B maddesi gereğince hazırlanmış olup dağıtım bağlantı tarifeleri kapsamındaki bağlantı bedellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.


Bağlantı bedeli


MADDE 2 – (1) Dağıtım bağlantı bedeli; bağlantı yapan kişinin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde tanımlanan bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olup dağıtım şebekesi yatırım maliyetlerini içermez. Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis edilmesi hâlinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir, bu tüketicilerden bağlantı bedeli alınmaz.


(2) Bağlantı hattının dağıtım şirketi tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı bedeli; orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantısı yapılacak kullanıcının bağlantı gücü ve bağlantı hattına ilişkin mesafe değerleri ile ilgili dönemde geçerli olan Kurul onaylı yatırım birim bedelleri de dikkate alınarak hesaplanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe girer.


(3) Bağlantı hattının hali hazırdaki birden fazla tüketici için tesis edilmesi halinde; bu Tebliğe göre yapının toplam bağlantı gücü üzerinden hesaplanan bağlantı bedeli tüketicilerin bağlantı güçleri oranında hesaplanarak ilgili tüketicilere yansıtılır


(4) Bağlantı bedeli; Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ile Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması hükümleri çerçevesinde tüketici tarafından güncel bedeller üzerinden dağıtım şirketine bir defada ödenir.


Bağlantı gücü artışı


MADDE 3 – (1) Bağlantı gücü artışı talebi durumunda kullanıcıya yansıtılacak bedellerin hesaplanmasında mevcut güç için tesis edilmiş olan bağlantı hattına ilişkin kapasite artış yükümlülüğü kullanıcıda olmak üzere ilk bağlantıya ilişkin hükümler uygulanır. Ancak güç artışı taleplerinde mevcut bağlantı hattının kapasitesinin yeterli olması ve yeni bağlantı hattı tesis edilmemesi durumunda kullanıcıdan güç artışına ilişkin bir bedel talep edilemez.


Kullanıcı değişiklikleri


MADDE 4 – (1) Bağlantı bedeli tahsil edilmiş ve bağlantısı yapılarak elektrik enerjisi verilen tesis ve/veya kullanım yerlerindeki kullanıcı değişikliklerinde yeni kullanıcılardan bağlantı bedeli tahsil edilmez.


Bağlantı bedeli ve güncellenmesi


MADDE 5 – (1) Bağlantı bedeli, her yıl Ocak ayı itibariyle söz konusu bedel hesaplamasında yer alan yatırım birim bedellerinin güncellenme oranları dikkate alınarak aşağıdaki formüle göre yeniden hesaplanır ve Kurul onayıyla uygulanır.


BBt= [(MDOt-1,2015 + İDOt-1,2015)/2]/[(MDOt-2,2015 + İDOt-2,2015)/2]


BBt,   : t uygulama yılı bağlantı bedelinin bir önceki yıl bağlantı bedellerine göre değişim katsayısını,


MDOt,2015    : t uygulama yılı malzeme birim bedellerinin 2015 yılı malzeme birim bedellerine göre değişim katsayısını,


İDOt,2015     : t uygulama yılı işçilik (montaj, demontaj) birim bedellerinin 2015 yılı   işçilik (montaj, demontaj) birim bedellerine göre değişim katsayısı) katsayısını, gösterir.


Hat katılım bedelinin belirlenmesi


MADDE 6 – (1) Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/B maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hat katılım bedelinin uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Kurul Kararı ile belirlenir.


Yürürlükten kaldırılan tebliğ


MADDE 7 – (1) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük


MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


Bu haber toplam 1073 defa okundu


YAZARLAR