Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Güneş Enerjili Sulama Sistemi Kuranlara %50 Hibe Desteği
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Güneş Enerjili Sulama Sistemi Kuranlara %50 Hibe Desteği

Güneş Enerjili Sulama Sistemi Kuranlara %50 Hibe Desteği
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, güneş enerjili sulama sistemine %50 hibe desteği verecek.
13.12.2017 / 22:29

Enerjimagazin-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, güneş enerjili sulama sistemine %50 hibe desteği verecek.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı.


Buna göre, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında; Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması olmak üzere yedi adet yatırım konusu belirlendi. Program, söz konusu yatırım konuları kapsamında tüm illerde uygulanacak.


Güneş enerjili sulama sistemi kurulmasına yönelik yatırımlarda; kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra doksan gün içerisinde, alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının tamamlanması gerekecek.


Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama sisteminin tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç kırk beş gün içerisinde il proje yürütme birimince tutanağa bağlanacak.


Desteklere kimler başvurabilecek?


Tarla içi damla sulama sistemi kurulmasına yönelik destekler için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olanlar başvuru yapabilecek.


Türk Ticaret Kanununda tanımlanan şirketler ise ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilecekler.


Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilecek.


Kırsal kalkınma destekleri kapsamında daha önce tebliğde belirtilen süreler içerisinde bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamayacak.


Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin edecekler.


Hibe desteği tutarı ve oranı


Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilecek.


Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenecek. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenecek ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanacak.


Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000 TL’yi geçemeyecek. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.


Tebliğ uyarınca; her türlü borç ödemeleri, faizler, başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler, kur farkı giderleri, makine ve ekipman kira bedelleri, nakliye giderleri, bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler, ikinci el/kullanılmış mal alım giderleri, eğitim giderleri, üretim tarihi, başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son iki yıldan önce olan bireysel sulama sisteminin alım giderleri, faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler, Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve yatırımcıların tedarikçilerden temin edeceği teknik belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri, tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama sistemi giderleri, hibe desteği kapsamında olmayacak.


Yatırımcı Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini feshedecek. Gıdahattı

Bu haber toplam 2117 defa okundu


YAZARLAR