Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Seyitömer'de İmzalar Atıldı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Seyitömer'de İmzalar Atıldı

Seyitömer'de İmzalar Atıldı
Elektrik Üretim A.Ş.ye (EÜAŞ) Seyitömer Termik Santrali’nin Devir ve İmza Töreni gerçekleştirildi.
18.06.2013 / 13:25

Elektrik Üretim A.Ş.ye (EÜAŞ) Seyitömer Termik Santrali’nin Devir ve İmza Töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ile Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in katılımlarıyla Rixos Grand Ankara Oteli’nde gerçekleştirildi.


Rixos Grand Ankara Oteli’nde Saat 10:00 da gerçekleştirilen törene; “Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın yanı sıra, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet AKSU, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan KÖKTAŞ, EÜAŞ  Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Halil ALIŞ  ve Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı da” katıldılar.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. arasında atılan imzalar sonrasında Seyitömer Termik Santrali’nin Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. ye resmi devir süreci tamamlanmış oldu.


Yıldız: “Hedefimiz Büyük”


Törende konuşan enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Dağıtım hizmetleri özelleştirmesi tamamlandı, üretim ile ilgili yapacak çok işimiz var. 2013 de çok hızlı mesafe kaydedeceğiz. Kamu payı azaldığı, özel sektörün payının arttığı bir yapı üzerinde ilerliyoruz” dedi.


2 milyar 248 milyon dolarlık bir paradan bahsedildiğini ifade eden Yıldız, “Türkiye’nin 2012 yılındaki büyüme hızı AB ülkelerinin 6-7 yıllık büyüme hızına denk geliyor. Bu çok önemli bir rakam” şeklinde konuştu.


Türkiye’nin doğal gaz ithalatını azaltma adına büyük bir çalışma içinde olduğuna vurgu yapan Yıldız, “Bulduğumuz tüm kömür rezervlerini hayata geçiriyoruz. Bundan önce Tufanbeyli’de, Soma’da, Tunçbilek’de en son da Karlıova’da ihaleleri yaptık. Tüm ihalelere rağbet çok fazlaydı. Biz 2023 yılına kadar 12 milyar dolarlık her yıl ithal ettiğimiz doğal gazdan kesinti yapmayı öngörüyoruz. Afşin’den sonra Konya Karapınar, Afyon Dinar ve Eskişehir’de yatırımlar devam edecek. Hedefimiz büyük. Doğal gaz ve ithalatta olan azalmayı hedefliyoruz. Tüm bu yatırımları Çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte yapacağız. Yatırımların artırılması için çalışmalar devam edecek” dedi.


Gömülü resim için kalıcı bağlantı


ABD Enerji Enformasyon İdaresi yayımladığı rapor ile dünya kaya gazı haritasını ortaya koydu. Türkiye'deki kaya gazı rezervi mevcut tüketimi 100 yıl karşılayacak kadar iddiasına yönelik Enerji Bakanı Taner Yıldız şu açıklamalarda bulundu : Bu tür rakamlardan tüm tespitler rezervuar ve kapasite tespitleri yapılmadan biz böyle tespitleri yapayı doğru bulmuyoruz. ABD’nin yaptığı bazı araştırmalar var. Özellikle Türkiye’de kaya gazı potansiyelinin olduğuna dair bazı saptamalar var. Bildiğiniz gibi Ankara, Konya ve Nevşehir’de bir kaya gazı potansiyelinden bahsedildi bizim araştırmalarımız da devam ediyor. Aynı zamanda Shell ile birlikte yaptığımız ve Diyarbakır’da şu anda 3000 metreyi aşan bir sondaj da başladı 4500’e kadar ulaşmasını bekliyoruz. Dört ayrı sahada Trakya ile birlikte bunları yapacağız. Biz sondaj bitmeden bir rakam vererek umutlar ve geleceğimiz ile oynamak istemiyoruz. Bunun haricinde kuru kaya dediğimiz ısınmış kayanın soğuk suyla tekrar ısınarak ısı transferini enerjiye dönüştürecek bir çalışma başlatıldı. Bu dünyada da çok yeni bir çalışma… Özellikle Kütahya ve Manisa gibi bazı volkanik bölgelerde daha fazla tespitine uğradığımız bir noktadır. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar ile ilgili araştırmalarımız her alanda devam edecek.


Köktaş: “Rekabetçi bir piyasa oluşturuyoruz”


Devir teslim törenin de konuşan EPDK Başkanı Hasan Köktaş, “Hemen hemen her hafta tören düzenlemiş gibi… küçük akarsuların özelleştirilmesinden sonra böyle büyük ölçekli bir özelleştirme yapıyoruz. Dolayısıyla üretimle ilgili özelleştirmelerde de uzun bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu özelleştirmelerle rekabetçi bir piyasa oluşturuyoruz. Esas itibariyle 60- 70 milyar kWh TEDAŞ’ın elinde daha büyük bir rakam da EÜAŞ’ın elinde. Kamuya ait iki büyük piyasa yapısı var. Dolayısıyla bu özelleştirmelerle Kamunun elindeki piyasa yapıcı özelliği azaltılıyor. Hem fiyatlama hem de işletme açısından rasyonel piyasa oyunculuğu piyasanın yapısını değiştirecek ve olumlu bir şekilde etkileyecek” dedi.


Proje finansmanının kısa sürede olmasının sektöre olan güveni ön plana çıkardığını ifade eden Köktaş, “Bir başka güven göstergesi de Güneş başvurularıyla alakalı… Geçen hafta ilk başvuruları aldık. Yek kapsamında 600 MW için aldığımız başvuru 9000 MW’ye dayandı. Bu da yaklaşık 13- 14 katına tekabül ediyor. Bu da bize olan güveni bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı.


Aksu: “Diğer tesislerin de devrini gerçekleştireceğiz”


Törene katılan Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu ise yaptığı konuşmada, “2008 yılında küçük akarsularla başladığımız süreçte üretimlerle devam ediyoruz. Kurulu kapasite bazında en büyük tesisin özelleştirmesinde mutlu sona ulaşmış bulunuyoruz. Seyitömer, 600 MW kurulu güçle EÜAŞ’ın toplam kapasitesinin yüzde 2,5’ini kapsıyor. Kısa sürede olması enerji sektörüne güvenin bir göstergesidir. Diğer özelleştirilen tesislerin de önümüzdeki aylarda devrini gerçekleştireceğiz” dedi.


Çelik “Daha verimli bir yapıya kavuşmasını isteriz”


Çelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik ise Türkiye’nin 20 ilinde faaliyet gösterdiklerini belirterek “İnşaat taahhüt her yıl yüzde 10 büyüyor. Desteklenen sektörlerin nasıl büyüyebileceğinin göstergesidir” dedi. Seyitömer’in, yoğun elektrik talebi olan bir bölgede 600 MW kurulu gücü olduğunun altını çizen Çelik, “Daha verimli çalışan, daha çok kişi istihdam eden bir yapıya kavuşturmak isteğindeyiz” dedi.


Hatırlanacağı üzere, Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Seyitömer Termik Santrali ile Santral tarafından kullanılan taşınmazların, Seyitömer Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır ve taşınmazların “Satış”, 2594, 31743 ve 200702650 no’lu Ruhsatlar ile bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi için; 28.12.2012 tarihinde yapılan ihale sonucunda 2.248.000.000 (İkimilyarikiyüzkırksekizmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. vermişti.


Peki devir sonrası çalışanları durumu ne olacak ? Özelleştirme İdaresi Başkanlığına sorduk.


Çalışanların Durumu


Seyitömer Termik Santrali çalışanları ise gelişmeleri heyecanla takip ediyorlar. Özelleştirme idaresinden edindiğimiz bilgilere göre çalışanların önündeki alternatifler şöyle:


“Bu süreçte işçilerin hukuki durumları ise, emeklilik aylığını almaya hak kazananlar, yaş ve prim ödeme gün sayısını birlikte dolduranlar, devir tarihinden önce emeklilik talebinde bulunmaları halinde kıdem tazminatları TEDAŞ tarafından ödenecek. Devir tarihi itibariyle emeklilik aylığı veya toptan ödeme hakkını elde etmeyenler iş kanunu uyarınca aynı işyerinin işçisi olarak görev yapmaya devam edecekler.


Devir tarihinden sonra 6 ay içinde kıdem tazminatlarını hak edecek şekilde sözleşmeleri sona erenler işletme veya kendilerinin özelleştirme idaresine başvurmaları halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı devlet memuru kanununun 4. Maddesinin C fıkrası kapsamında, 4-C'li geçici personel olarak il tercihleri de dikkate alınarak istihdam edilebilecekler. Özel sektör tarafından iş sözleşmesi 6 ay içinde sona erdirilen personelin 4-C'ye başvurmaması halinde kendi imkanlarıyla iş buluncaya kadar ya da emekliliği hak edinceye kadar geçecek sürede prim gün sayısı ödemesi dikkate alınarak 3 ay ile 8 ay arasında net asgari ücretin 2 katı kadar 'İş Kaybı Tazminatı' ödeniyor. Devir tarihinden sonra 6 ay içinde sözleşmeleri feshedilmeyen ancak daha sonra feshedilenler 4/C uygulanması hakkı ise bulunmamakta.


Özelleştirme tarihinden sonra işletmede çalışmaya devam eden işçilere özelleştirilen işletmede veya başka bir yerde çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın talepleri halinde TEDAŞ tarafından kamuda daimi işçi olarak çalışmış olmaları kaydıyla "Kamu Daimi İşçi" belgesi verilecektir. İşçiler bu belgeyle kamuya ilk defa alınacak işçi personelin yönetmeliğindeki sınav şartı aranmaksızın İŞ-KUR tarafından belirlenen kıstaslar dahilinde kamu kurumlarının işçi alımlarına başvuru hakları bulunmaktadır.


Devir sözleşmesinin imzalanmasına kadar kurumda çalışan mevcut personelin kurumun farklı bir ünitesine nakillerinin hukuken mümkün olmadığı da belirtiliyor.”


Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay’da, resmi Twitter hesabından Seyitömer Termik Santralı çalışanlarına hitaben aşağıdaki açıklamaları yapmıştı:


İşçilerimiz Tazminatlarını Alacak, Taşeron Çalışanlar İşten Atılmayacak


“İşçilerimiz tazminatları alacaktır”. Ancak 4-C ye geçiş konusunda; santralin çalışması etkilenmeden peyderpey geçiş için sendika ve işveren birlikte hareket edecekler. Taşeron işçilerimiz aynı şartlarda çalışmaya devam edecek. Onların işten çıkarılmayacağı ve şartlarının korunacağı güvencesini de aldık.


4-C konusunda Hükümetimizin buradaki işçileri daimi kadrolu işçi statüsüne döndürecek bir çalışması var. Ayrıca ben de devlet memurlarına tanınan hakların bir benzerini, kadrolu işçilere de tanımak üzere kanun teklifini hazırladım ve geçen hafta Grubumuza verdim.


Nakil Konusunda Talebimizi İlettik


Ayrıca, Ak Parti Kütahya ve Sivas milletvekillerinin imzasıyla işçilerimizin nakilleri konusundaki talebimizi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza ilettik. Seyitömer çalışanları için biz, TES-İŞ Sendikası Kütahya Şube Başkanı Eşref Erdem, MADEN-İŞ Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ahmet Ateş, yapılması gereken ne varsa yapmış bulunuyoruz.


Hükümetimiz de iyi niyetle İşçilerimizin mağdur olmaması için çabalıyor. Ancak, özelleştirme hukukunun ve uygulama bütünlüğünün korunması adına yetkililer daha fazla yardımcı olamayabiliyor. Bunu da hukuk sistemini değiştirmek suretiyle aşabiliriz. Burada ben üzerime düşeni kanun teklifi hazırlayarak yaptım. Bu aşamada sendikalarımızın Genel Başkanları da destek vermeli ve muhalefet ve iktidarın ortak çabasıyla nakiller çözülmeli. Takdir Allah'ın

Bu haber toplam 7516 defa okundu
YORUMLAR
murat acar: 
"son dönemde işe alınan personelin durumu"
21.01.2013 tarihinde eüaş ' ın yapmış alduğu son dönem işçi alımında iş başı yaptım,yazınızda belirtilen ifadeye göre ''Devir tarihinden sonra 6 ay içinde kıdem tazminatlarını hak edecek şekilde sözleşmeleri sona erenler işletme veya kendilerinin özelleştirme idaresine başvurmaları halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı devlet memuru kanununun 4. Maddesinin C fıkrası kapsamında, 4-C'li geçici personel olarak il tercihleri de dikkate alınarak istihdam edilebilecekler'' bizim 4-C hakkımızın olmayacağı anlaşılıyor,bu konuyla ilgili yasal dayanağınız nedir,detaylı bilgi verebilir misiniz?
17.06.2013 / 22:10


YAZARLAR