Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TÜBA-Doğal Gaz Webinarı Gerçekleştirildi
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TÜBA-Doğal Gaz Webinarı Gerçekleştirildi

TÜBA-Doğal Gaz Webinarı Gerçekleştirildi
TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından 8-9 Ekim tarihlerinde "Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli" zoom üzerinden gerçekleştirildi.
18.10.2020 / 16:16

Enerjimagazin-TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından 8-9 Ekim tarihlerinde iki gün şeklinde programlanan "Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli" zoom üzerinden gerçekleştirildi ve ilgilenen herkesin takip edebilmesi için YouTube kanalından canlı olarak paylaşıldı.


İlgili kurumların yöneticileri, enerji uzmanları ve dış paydaşların da dahil olduğu Çalıştayda iki gün süresince gününde TÜBA Üyelerinin de yer aldığı 30'u aşkın bilim insanı “Türkiye’nin Ekonomi Güvenliğinde Enerjinin Rolün”den "Dünya’da ve Türkiye’de Doğal Gaz Politikaları, Stratejileri ve Teknik Boyutlar"ına "Doğal Gaz Yatırımları, Gelecek Projeksiyonları ve Öneriler"den "TANAP Boru Hattı Kontrol ve Elektronik Güvenlik Sistemleri"ne kadar şimdiye kadar değinilmemiş pek çok konu başlığını TÜBA Doğal Gaz Webinarında tartışarak soruları cevapladı.


TÜBA’nın misyonu hakkında bilgi veren TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker çalıştayın kapanışında yaptığı açıklamada Akademi’nin görevlerini çeşitli program ve projeler yanında oluşturduğu çeşitli çalışma grupları marifetiyle yürüttüğünü ifade etti.


TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker  “Türkiye multidisipliner çalışmalarla yetişmiş insan konusunda sorun yaşıyor.”


Çalıştayın multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleşmesine özellikle dikkat edildiğini ifade eden Prof. Şeker, sağlıklı bir raporlamayla çalıştayın sonuçlarının da ilgililerle paylaşılacağı bilgisini verdi ve “Konunun özellikle veri madenciliği boyutunun enerji alanında hibrit yapılar ve diğer enerji katkılarıyla her bir enerji kaynağını harmanlayarak maksimum fayda sağlayabileceğimiz bir politika geliştirmeliyiz. Bu ekosistemi nitelikli insanlarla uzun vadeye yaymalıyız. Türkiye kendi alanında uzmanlar yetiştirmesine karşın multidisipliner çalışmalarla yetişmiş insan konusunda sorun yaşıyor. Bu bir kültürel sorun. Biz bu konuda bencillikleri bir taraf bırakıp nitelikli insan yetiştirme konusunda çaba sarfetmeliyiz. Bu konuda bazı vakıf üniversiteleri özel programlar açmaya başladı. Danışmanların da lisansüstü öğrencileri yönlendirecek kapasite konusunda sorunları olduğunu düşünüyorum. Öz eleştiriyi bu açıdan düzgün yapmalıyız. Özel sektör birkaç adım önde gidiyor. Özel sektörün de konuya danışman, akademisyen düzeyinde katkını sağlamak gerekiyor. Çalıştayımız bu konunun çözülmesine umuyorum ki vesile olacak." dedi.


 “Enerji, ülkemizin sanayi ve teknoloji üretimindeki millileşme ve yerli üretim hamlesi ile TÜBA’nın gündeminde tuttuğu konuların başında geliyor.”

TÜBA Enerji Çalışma Grubunun enerji kaynaklarımızın alternatifleri üzerine uzun zamandan beri çalışmalar yapıyor ve raporlar yayımlıyor. Çalışma Grubu, enerji alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik konularda çalışmalar yaparak bilgi üretiyor, bilimi ve teknolojiyi geliştiriyor, strateji ve politika üretiyor ve yol haritaları çıkarıp sorunlara çözümler buluyor. Bu çerçevede çalışma grubu, enerji konusunda ülkemizin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik gelişimine ve stratejik enerji önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak etkin ve yetkin bir kurumsal yapıyı oluşturma vizyonuyla hareket ediyor. Türkiye’nin öncelikleri çalışma grubunun önceliklerini de belirliyor. Bu vizyon ile TÜBA Enerji Çalışma Grubu, ana gündeminde yer alan ülkemizin ekonomik ilişkilerini ve geleceğini ilgilendiren enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda bağımsız adımlar atabilmek için tüm enerji alternatifleri üzerine özel çalışmalar yaparak bu çalışmaları raporladı. Tüm bu raporların yanı sıra birçok bilimsel toplantı ve çalıştay ile enerji, ülkemizin sanayi ve teknoloji üretimindeki millileşme ve yerli üretim hamlesi ile TÜBA’nın gündeminde tuttuğu konuların başında geliyor.” dedi.


“Bilim insanlarıyla birlikte, enerji politikalarında ve teknolojilerinde ileriye yönelik reçeteleri, stratejik planları ve yol haritaları hazırlamayı hedefliyoruz.”

Enerjinin ülkemizin en büyük ithalat kalemlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Şeker, alternatif enerji kaynakları oluşturarak enerji maliyetlerinin düşürülmesinin, üretim sektöründe ülkemizi dünya piyasalarında daha rekabetçi konuma getirmenin yanında istihdama da katkı sağlayacağını belirtti. “Ülkemizin alternatif enerji kaynakları arayışında kararlı olmasının en önemli göstergesi olarak kurulan güneş enerjisi santralleri, rüzgâr enerjisi santralleri, nükleer enerji yatırımları sıralanabileceği gibi ülkemizin münhasır ekonomik bölgesinde sondaj yapan Oruç Reis, Fatih, Yavuz, Kanuni gemileri her imkân ve fırsatın değerlendirildiğinin göstergesidir.” dedi. Karadeniz’de bulunan 320 milyar m3’lük doğal gaz Türkiye’nin her alanda açılımına, gelişimine, iyileşmesine ve büyümesine katkı sağlayabilecek bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Şeker, bu keşiflerin önümüzdeki günlerde artmasının herkesin isteği olduğunu söyledi. “Bu keşfin önümüzdeki dönemde ülkemize daha fazla fayda getirmesi için enerji boyutundan sosyal boyuta, araştırmadan geliştirmeye, inovasyondan teknoloji geliştirmeye kadar bütün safhaların bugünden planlanması gerekmektedir. Bu noktada titiz bir şekilde yol haritalarının çıkarılması gerekmektedir. Bunun yanında stratejik planlar hazırlanmalıdır ve bu yol haritalarında kısa, orta ve uzun dönemler dikkate alınmalıdır. Ayrıca bilimsel ve teknolojik olarak farklı boyutlara geçişe imkân sağlayacak yerli ve millî bir doğal gaz sektörünü oluşturmak önemlidir. Burada eğitim ve insan kaynağıyla araştırma, bilimsel ve teknolojik kabiliyetleri ile önümüzdeki on yıllara Türkiye'nin hazırlanması büyük bir önem arz etmektedir. TÜBA olarak ülkemizin nitelikli insan gücü kaynağına katkı sunmaya ve bilim insanlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Geçmişte enerji hem savaşlara hem stratejik barışlara hem de bölgesel çıkmazlara neden olan bir etkendi. Bu etkene Türkiye kendi bünyesinde ve kendi kaynakları ile sahip olarak enerji arz güvenliğini de büyük oranda kontrol altına alabilme kabiliyetine erişmek için imkân bulacaktır. Ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak bu kaynak ile Türkiye sürdürülebilir bir enerji ekonomisinin de sayfasını açacaktır. TÜBA olarak bizler bu webinar gibi enerji ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda bilim insanlarıyla enerji politikalarında ve teknolojilerinde ileriye yönelik reçeteleri, stratejik planları ve yol haritaları hazırlamayı hedefliyoruz.” dedi.


Webinar’da konuşan ve ülkemizin ve tüm dünyanın küresel ve kapsamlı bir dönüşümün şafağında olduğunu artık daha fazla hissediyoruz, COVID-19 krizi ile beraber küresel nizamın daha yüksek sesle sorgulanmaya başlaması bunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır “Gerek Kafkasya gerek Karadeniz gerekse de Doğu Akdeniz’deki hareketlilik Türkiye olarak bizim daima teyakkuzda olmamamızı sağlıyor. Küresel sistemdeki dönüşümde ve sorgulamanın artışında enerjinin rolünün büyük olduğu bir dönemde TÜBA’nın düzenlediği “Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli” önemlidir.” dedi.


TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Doğal gazdan daha temiz teknolojileri hayata geçirmeliyiz.”

İki gün süresince çok verimli bir program gerçekleştiğini dile getiren TÜBA Enerji çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer  “Enerji bir ekosistem. Yani enerji tek boyutlu görülmemeli ve bu ekosistemi düzenlemek gerek; insan kaynağından başlamak gerekir, yönetmelikler hazırlanmalı ve tüm bu çalışmalar eğitimle desteklenmeli. Günün sonunda halkı da fotoğrafın parçası yapmak gerekiyor. Çok boyutlu bir ekosistem enerji. Doğal gaz keşfi Türkiye’nin enerji denklemini değiştirdi. Bu noktada stratejik sorumluluklar söz konusu, çıkarılacak yol haritalarıyla ilgili bizim de bir takım çalışmalarımız mevcut. Sahalar çok önemli, işletme stratejileri ve piyasa geliştirme üzerine çalışılmalı. Dünyada küresel enerji denklemi de değişiyor. Doğal gazdan daha temiz teknolojileri hayata geçirmeliyiz. Birçok ülke 2050 itibarıyla tamamen yenilenebilir enerjiye geçme planlarını oluşturdu. Bizim de bu çerçevede de alt ve üst yapının yanı sıra dijital platformlarını oluşturmamız gerekiyor. Dijitalleşme ve veri olmazsa olmazlarımızdan. Veri madenciliği normal yer altı kaynaklarının da önüne geçeceği öngörülüyor.


İlk oturumun başkanlığını TÜBA Asli Üyesi ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma üstlenirken; Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz “Doğal Gaz Santrallerinin Yerlileştirilmesi”, EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Grup Başkanı Bağdagül Kaya Caner “Türkiye Doğal Gaz Piyasası Genel Görünümü ve EPDK'nın Düzenleme Çalışmaları”, EPİAŞ Spot Doğal Gaz Piyasası Müdürü Mustafa Güzel “Doğal Gaz Piyasaları ve EPİAŞ’ın Rolü” ve BOTAŞ Doğal Gaz Alım ve İhracat Dairesi Başkan Yardımcısı Yunus Emre İcik "Türkiye’nin doğal gaz alt yapısını, küresel ve yerel doğal gaz piyasalarını ve bu kapsamda BOTAŞ'ın hedeflerini" anlattı.


TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Erol Arcaklıoğlu’nun yönettiği ikinci oturumda; Bilkent EPAM’dan Doç. Dr. Sohbet Karbuz “Doğu Akdeniz’in Doğal Gaz Potansiyeli, Geçmişten Günümüze Arama-Üretim Faaliyetleri ve İleriye Yönelik Beklentiler”, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sami Sarıyıldız “Kara ve Denizlerde Doğal Gaz Aramacılığında Ruhsatlandırma”, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “doğal Gaz Dağıtım Sektöründeki Gelişmeleri ve Sektörel Hedefleri”, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Ali Sarı “Türkiye'nin Kaya Gazı Potansiyeli ve Arama Faaliyetleri” ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Şamil Şen ise “Karadeniz’deki Doğal Gaz Potansiyellerinin Değerlendirilmesi” hakkında konuştu.


Üçüncü oturumu TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı yönetti; Journal of Natural Gas Science and Engineering Eski Baş Editörü, Shell Westhollow Technology Center’dan Dr. Birol Dindoruk “Doğal Gazın Enerji Talebindeki Konumu ve Doğal Gaz Mühendisliği”, Dr. Fikri J. Kuchuk “Challenges in the Evaluation of Gas Exploration Wells” TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. İbrahim Dinçer “Doğal Gazlı Enerji Seçeneklerinde Hidrojenli Çözümleri”, TÜBA Asosye Üyesi Prof. Erdal Tanas Karagöl “Doğal Gaz Arz Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü” ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Levent Yılmaz, “Türkiye’nin Ekonomi Güvenliğinde Enerjinin Rolü ve Enerjide Ticaret Merkezi Olma Stratejisinin Önemi” başlıklarında sunum yaptı.


Çalıştayın ardından; Fikri Kuchuk, Colorado School Of Mines’dan Prof. Dr. Erdal Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Levent Yılmaz, Doç. Dr. Sohbet Karbuz, Kadir Has Üniversitesi Enerji Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi’nden Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ve TANAP Genel Müdürü Dr. Saltuk Düzyol’un katılımıyla “Dünya’da ve Türkiye’de Doğal Gaz Politikaları, Stratejileri ve Teknik Boyutlar” Paneli düzenlendi.


Programın ikinci günü gerçekleştirilen 4. oturumun başkanlığını TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz üstlenirken; IBM Türkiye’den Hüseyin Erdem Yöntem “Doğal Gaz Sektöründeki Dijital Dönüşüm Projesi”, Kolin Enerji Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Davut Bayram “Denizlerimizde Yüzer LNG Terminal Uygulamaları ve Potansiyelleri”, TANAP Operasyon Teknik Destek Grup Müdürü Yakup Yılmaz  “TANAP Boru Hattı Kontrol ve Elektronik Güvenlik Sistemleri”, TOBB Doğal Gaz Sektör Meclisi Danışmanı Erdinç Özen “Türkiye Doğal Gaz Sektör Görünümü” ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Melikoğlu “Türkiye’nin Doğal Gaz Talebi ve Projeksiyonlar” hakkında konuştu.


TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Bahri Şahin “Doğal Gaz Yatırımları, Gelecek Projeksiyonları ve Öneriler” Panelinin moderatörlüğünü yerine getirdi. Panelde; Erdinç Özen, Davut Bayram, IBM Türkiye Müşteri Yönetimi Satış Müdürü Eda Bakır Çelikbilek, Nebras Power’dan Can Demir, Hormuz Straits’ten Serkan Şahin, UESTCO, Genel Müdürü Tansu Destanoğlu ve Staffordshire Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Şeker soruları cevapladı.


Bu haber toplam 2858 defa okundu


YAZARLAR