Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Enerji Bakanlığı Personel Alacak
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Enerji Bakanlığı Personel Alacak

Enerji Bakanlığı Personel Alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 15 sözleşmeli bilişim elemanı alınacak.
10.10.2013 / 09:08

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 15 sözleşmeli bilişim elemanı alınacak.


Konuya ilişkin duyuru Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) resmi internet sitesinde yayımlandı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Aylık, 14.290,76 TL Brüt Sözleşme Ücreti ile Bir Sistem Yönelimi ve Bilişim Ağları Takım lideri (SYBATL), Aylık, 10.718,07 TL Brüt Sözleşme Ücreti ile Bir Sistem Uzmanı (SU), Aylık, 14.29076 TL Brüt Sözleşme Ücreti ile Bir Bilgi Güvenliği Yönetimi Takım Lideri ( BGYTL), Aylık, 10.718,07 TL Brüt Sözleşme Ücreti ile Bir Bilgi Güvenliği Uzmanı (BGU), Aylık, 14.290,76 TL Brüt Sözleşme Ücreti ile Bir Proje Yöneticisi (PY), Aylık, 10.718,07 TL Brüt Sözleşme Ücreti ile Bir Karar Destek Sistemleri Uzmanı (KDSU), Aylık, 10.718,07 TL Brüt Sözleşme Ücreti ile Bir Veri Tabanı Uzmanı ( VTU), Aylık, 10.718,07 TL Brüt Sözleşme Ücreti ile Bir Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (KYGU), Aylık, 7.145.38 TL Brüt Sözleşme Ücreti ile Altı Yazılım Geliştirme Uzmanı (YU), Aylık, 7.145.38 TL Brüt Sözleşme Ücreti ile Bir Portal Sistemleri Uzmanı (PU) toplam 15 sözleşmeli bilişim elemanı alınacak.


Adaylar için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav gerçekleştirilecek.


Adaylar ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla iki farklı pozisyon için tercih yapabilecekler. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak beş katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak.


Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecek.


Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazanacağı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine; birinci tercih olarak müracaatın yapılmaması, geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebebiyle ikinci tercihine göre, puanına bakılmak suretiyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecek.
Adaylarda Aranacak Şartlar

Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımaları,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları,


Yukarıda belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunların denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları,

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 kat olarak belirlenenler için en az 3 yıl, 3 ve 4 kat olarak belirlenenler için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları, “Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmen statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacak.”

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,


Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, terhis, muaf veya son başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl erteletmiş olmaları,

Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına ve başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 edilecektir.

En az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmaları, şartları aranacak.


Başvuru Yeri ve Zamanı


Başvurular, 30/10/2013 tarihinde başlayıp 13/11/2013 tarihinde saat 17.00'da sona erecek.

Adayların istenen belgelerle ile birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.


Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmişi olarak dikkate alınır I ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır! olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi, Unvan ve Ücret Tablosu'nda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden 5 (beş) katına kadar aday sınav için çağrılacak.


Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacak.


Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecek.


Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazanacağı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine; birinci tercih olarak müracaatın yapılmaması, geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebebiyle ikinci tercihine göre, puanına bakılmak suretiyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecek.


Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecek.

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi ETKB web adresinde (www.enerji.gov.tr) 20/11/2013 tarihinde ilân edilecek. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.

Sınav

Sınav Şekli ve Basan Sınav sözlü olarak yapılacak. Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecek.


Sınav Yeri ve Tarihi Sınav yeri ve tarihleri ETKB web adresinde (www.enerji.gov.tr) 20/11/2013 tarihinde ilân edilecek.

Uygulanacak Ücret

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Temmuz- Aralık 2013 tarihleri arası için belirlenen brüt tutar 3.572,69 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacak. Ancak; Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkisi bulunmakta.

Sınav Sonuçların Duyurulması

Yapılacak sınavın sonuçlan ETKB web adresinde (www enerji gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacak.


Bu haber toplam 4945 defa okundu


YAZARLAR