Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması
“Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
13.10.2013 / 18:39

“Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 42 ve 61 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve toplu iş sözleşmesi yetki tespit süreci ile grev oylamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan “Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre; Yönetmeliğe göre işçi sendikasının, toplusözleşme yapabilmesi için, kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az yüzde 3’ünü, işyerinde çalışan işçilerin ise başvuru tarihi itibarıyla yarıdan fazlasını örgütlemiş olması gerekiyor.


“Yasal” Grevlerin Önüne Geçmek Artık Çok Kolay


Yönetmelikte önce sendika grev kararı aldığında, işyerindeki/işletmedeki işçilerin dörtte biri grev oylaması istediği takdirde grev oylaması yapılıyordu. Grev oylamasında, işyerindeki/işletmedeki işçilerin yarısından bir fazlası “greve hayır” demediği sürece grev yapılabiliyordu. Grev oylamasına katılanların hepsi, “greve hayır” dese bile, toplam işçi sayısının yarısından fazlasına ulaşılamadığı sürece grev sürecine devam ediliyordu. İşverenler, işçileri baskı ve tehdit yolu ile grev oylamasına götürse bile, toplam işçi sayısının mutlak çoğunluğuna ulaşamadığı sürece grevi engelleyemiyordu. Ancak yeni yönetmeliğe göre artık, grev oylaması durumunda, toplam işçi sayısı değil, grev oylamasına katılan işçiler dikkate alınacak ve grev oylamasına katılan işçilerin yarısından fazlası “greve evet” demediği sürece grev yapılamayacak.


İşletme Yetkisi


Sendika işletmede yetki almak için işçilerin yüzde 40’ını üyesi yapmak zorunda. İşletmede birden çok sendikanın yüzde kırk veya fazla üyesi olması durumunda ise başvuru tarihinde en çok üyeye sahip sendikaya yetki verilecek. Aynı iş kolunda kurulu işçi sendikalarının aynı işyeri veya işletme için farklı tarihlerde yetki tespit başvurusunda bulunması halinde ise Bakanlık ilk başvuruyu öncelikle sonuçlandıracak.

İş Kolu İstatistikleri


İş kolu yetkisi tespitinde Bakanlıkça her yıl ocak ve temmuz aylarında Resmî Gazete’de yayımlanan istatistikler esas alınacak. Yayımlanan istatistiklerde her bir iş kolundaki toplam işçi sayısı ile iş kollarındaki sendikaların üye sayıları yer alacak. Bakanlık, istatistiklerin düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerini esas alacak. Yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde itiraz edilmeyen istatistik kesinleşecek.

Yetki Tespitine İtiraz


Kendilerine tespit yazısı gönderilen işçi veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren; taraflardan birinin veya her ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığına veya kendisinin bu şartları taşımadığına dair itirazda bulunabilecek. Kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin yüzde 3’ünden daha az üyesi bulunan işçi sendikası yetki itirazında bulunamayacak. Yetki şartlarına sahip olmadığı bildirilen işçi sendikası, 6 iş günü içerisinde yetkili olup olmadığının tespiti için dava açabilecek.

Grev Oylaması Talebi


Grev oylaması talebi, grev kararının ilan edildiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde işyerinin bağlı bulunduğu görevli makama yazılı olarak yapılacak. Grev oylaması talebi, her bir işçi tarafından ayrı ayrı yapılabileceği gibi, tek bir dilekçenin işçiler tarafından topluca imzalanması şeklinde de yapılabilecek.

Grev Oylaması


Görevli makam, talebin yapılmasından başlayarak 6 iş günü içinde görevlendireceği memurların gözetimi altında ve işyerinde, grev oylamasını gerçekleştirecek. Oylamaya grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde veya işletmede çalışan işçiler katılabilecek. İşveren veya işveren adına işletmenin bütününü yöneten işveren vekilleri, grev oylamasına katılamayacak.

Grev Kararı


Grev oylamasında, oylamaya katılanların salt çoğunluğu, grevin yapılmaması yönünde karar verirse, grev kararı uygulanamayacak. Oylamaya ilişkin itirazlar, oylama gününden başlayarak üç iş günü içinde mahkemeye yapılacak. İtiraz, mahkemece üç iş günü içinde kesin olarak karara bağlayacak. Grev oylamasına taraf işçi veya işveren sendikaları ya da sendika üyesi olmayan işveren itiraz edebilecek.

Geçiş Hükümleri


Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi ile yetki tespiti başvurularında Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikalarının kurulu bulunduğu iş kolunda en az yüzde 3 üye şartı, 2013 Ocak ayı istatistiklerinin yayımı tarihinden 1 Temmuz 2016 tarihine kadar yüzde 1, bu tarihten 1 Temmuz 2018 tarihine kadar ise yüzde 2 olarak uygulanacak.


Toplu Pazarlık Hakkına Baraj


İş kolu barajları ile toplu pazarlık hakkına ağır bir darbe indirirken, çifte baraj sistemini sürdürüyor. Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için iş kolu barajını geçse bile, işyeri/işletme barajını da geçmesi gerekiyor. Yasa, işyeri barajını yüzde 50 olarak korurken, işletme barajını yüzde 50’den 40’a çekiyor. Ancak yüzde 40’a düşürülen işletme barajı da toplu pazarlık hakkına ciddi bir kısıtlama niteliğini taşıyor. Sendikalar toplusözleşme yetkisini “devletten” aldığı garabet sistemiyle sürdürdüğü gibi, yetki itirazı sorununu da çözmüyor. Toplusözleşme düzeyinde sınırlamalar da sürüyor. Yeni yasa, yeni barajlarıyla toplu pazarlık hakkına baraj kurduğu gibi, bu barajı, işyeri/işletme barajı, yetki şartı, yetki itirazı sorunu ile güçlendirmeyi de ihmal etmiyor.


Bu haber toplam 3871 defa okundu


YAZARLAR