Maden işyerlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Haber
29 Eylül 2014 - Pazartesi 12:46 Bu haber 32634 kez okundu
 
Maden işyerlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
MADEN Haberi
Maden işyerlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Enerjimagazin-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Maden işyerlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde” değişiklik yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Maden işyerlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Buna göre, “Maden işyerlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde” aşağıdaki değişiklikler yapıldı: MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden işyerlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine aşağıdaki madde eklendi. “EK MADDE 1 – (1) işveren, yeraltı kömür madenlerinde acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için; a) Yer altı faaliyet alanının herhangi bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayın (göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri) meydana gelmesi durumunda tüm çalışanların yerüstüne veya kuyu dibine sağlıklı ve güvenli bir şekilde intikallerini sağlamak zorundadır. b) (a) bendindeki şartların sağlanamaması durumunda; 1) Faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonları kurmak zorundadır. Bu iki nokta arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonu kurulup kurulmayacağına, kurulacaksa hangi mesafeler arasında olacağına aşağıda belirtilen Tablo-1 ve Tablo-2’deki şartlar çerçevesinde tercih edilen ferdi oksijen maskelerinin özellikleri dikkate alınarak karar verir. 2) Yeraltı kömür madenleri için belirlenen bu kaçış hızları; kaçış yolundaki engeller, galeri yüksekliği ve eğimi, madenin jeolojik yapısı ile kaçış yolunu aynı anda kullanacak kişi sayısı gibi hususlar göz önünde bulundurularak azaltılabilir. c) Kirli hava akımının bulunduğu nefeslik ve benzeri yollarda çalışanların seçilecek ferdi oksijen maskesi ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde yeryüzüne ulaşamayacak mesafede bulunmaları durumunda seçilecek ferdi maske özelliği ve nefeslik yollarının şartları dikkate alınarak uygun yerlerde değişim istasyonu kurulur. ç) Lağımlarda 30 metrede bir, taban yollarında 20 metrede bir ve başyukarılarda 10 metrede bir basınçlı hava teneffüs istasyonu kurulur ve acil kaçış planlarında gösterilir. d) işveren, istasyonlarda bulunacak donanım sayısı ve ekipmanını, acil durumlarda o istasyondan yararlanması beklenen çalışan sayısının en az 10 fazlası olacak şekilde belirler. e) Bu madde kapsamında alınacak önlemlerin, gerek işletme ruhsatı başvurusunda düzenlenen maden işletme projesinde gerekse de maden işletme projelerinin revize edilmesinde projede bulunması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden işleri Genel Müdürlüğünce onaylanması sağlanır.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 Yeraltı Maden işlerinin Yapıldığı işyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler bölümünün 10.12 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi. “10.12. Grizulu veya yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında her halükarda en az 30 dakika kullanım süresi olan oksijen ferdi kurtarıcısı taşır ve gerektiğinde kullanır.” Bu haberin tüm hakları www.enerjimagazin.com'a aittir.
Aktif Link verilerek veya açık kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Maden, işyerlerinde, iş, Sağlığı, ve, Güvenliği, Yönetmeliğinde, Değişiklik, Yapıldı,
Yorumlar
Haber Yazılımı