Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Bakan Yıldız'dan Özelleştirme Açıklaması
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Bakan Yıldız'dan Özelleştirme Açıklaması

Bakan Yıldız'dan Özelleştirme Açıklaması
Yıldız, enerjide santral özelleştirme ihalelerine iş dünyasından gelen tekliflerin “siyasi kış şartları” nedeniyle kesildiğini söyledi.
27.01.2014 / 09:12

Enerjimagazin-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerjide santral özelleştirme ihalelerine iş dünyasından gelen tekliflerin “siyasi kış şartları” nedeniyle kesildiğini söyledi.


Kon­ya­’da dün dü­zen­le­nen “E­ner­jiVe­rim­li Sa­na­yi Pro­je­si Ta­nı­tım Top­lan­tısı”n­da ko­nu­şan Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, ener­ji iha­le­leri­nin er­te­len­me ge­rek­çe­si­ni açık­la­dı.  Özel­leş­tir­me­ler ya­pı­la­ma­dı­ğı için 3-5 mil­yar do­lar­lık kay­na­ğın el­de edi­le­me­di­ği­ni be­lir­ten Yıl­dız, şun­la­rı söy­le­di:

“Ya­ta­ğan, Ke­mer­köy, Ye­ni­köy ve Ça­ta­lağ­zı san­tral­le­ri için işa­dam­la­rı 20 dos­ya al­mış­tı. An­cak bun­lar­dan 19’u, ‘Si­ya­se­ten kış şart­la­rı var, ba­ha­rı bir gö­re­li­m’ de­di. Şim­di bu 3-5 mil­yar do­la­rı kim öde­ye­cek? Si­ya­se­ten olum­suz kış şart­la­rı­na rağ­men ya­tı­rım­la­rı­mı­za de­vam ede­ce­ğiz. Önü­müz­de­ki ay çok iyi bir ya­tı­rım­dan ül­ke­yi ha­ber­dar ede­ce­ğiz.”


Bu haber toplam 3511 defa okundu


YAZARLAR