Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - 2016 Yılı Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

2016 Yılı Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi

2016 Yılı Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi
2016 Yılında uygulanacak “Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi”ni açıklandı.
18.01.2016 / 08:21

Enerjimagazin-TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2016 Yılında uygulanacak “Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi”ni açıkladı.


TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın konuya ilişkin tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, 2016 Yılında uygulanacak“Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi” şu şekilde:


HİZMET TÜRÜ ÜCRET BİRİM


TEKNİK NEZARET HİZMETİ (Bir Ruhsat Sahası İçin)*


1 Ia. Grubu Madenler 840 TL/AY


Ib. Grubu Madenler 1.120 TL/AY


Açık İşletme 1.255 TL/AY Açık İşletme (Patlatma gerektiren) 1.675 TL/AY


Yeraltı İşletmesi 2.310 TL/AY


Yeraltı İşletmesi (Grizulu) 2.785 TL/AY


SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ


a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis*2 2.785 TL/AY


b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) 2.850 TL/AY


c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) 4.175 TL/AY


ç. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise) 4.870 TL/AY


d. Yeraltı İşletmesi 4.535 TL/AY


e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) 4.735 TL/AY


f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) 5.365 TL/AY


g. Yeraltı İşletmesi (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise) 6.125 TL/AY


ğ. Tünel – Metro 4.535 TL/AY


h. Sondaj (Maden, Su) 3.130 TL/AY


I. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) 3.480 TL/AY


i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) 3.835 TL/AY


DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET


a. Sözlü Olarak Sunulması 700 TL


b. Rapor Halinde Sunulması 915 TL


GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)


a. Hizmetin İlk Günü 840 TL


b. Sonraki Her Gün İçin 560 TL


DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)


PROJE HİZMETLERİ 2.510 TL/AY


a. Ön İnceleme Raporu 1.255 TL


b. Maden Arama Projesi 3.345 TL


c. Ön Arama Faaliyet Raporu 4.175 TL


d. Genel Arama Faaliyet Raporu 5.015 TL


e. Detay Arama Faaliyet Raporu 5.925 TL


f. Terk Raporu 980 TL


g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi 1.195 TL


h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için) 4.175 TL


ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) 8.010 TL


i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi 10.100 TL


j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu 1.540 TL


k. Ekspertiz Raporu 1.540 TL


l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi 1.675 TL


m. Orman İzni 1.815 TL


n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) 6.760 TL


o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti) 2.930 TL


ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti 2.930 TL


p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.215-TL’den Az Olamaz


r. Fizibilite Projesi 10.100 TL


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ


(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 3.480 TL/AY


SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ


İşletme-Tesis 2.865 TL/AY


İşletme-Tesis (Daimi) 5.015 TL/AY


Otogaz İstasyonları (İstasyon başına) 1.300 TL/AY


Çevre Görevlisi (EK-I) 2.090 TL/AY Çevre Görevlisi (EK-II) 1.055 TL/AY


JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER 1 - ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI


(Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)


a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması 5.750 TL


b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 2.300 TL


c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi 8.050 TL


d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 3.450 TL


e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 5.750 TL


2 - TEKNİK HİZMETLER


(Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)


a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) 3.165 TL/AY


b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 750 TL/AY


c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) 3.450 TL/AY


d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 865 TL/AY


e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için) 1.725 TL


f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) 28.750 TL


KAYA-ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI


1 - PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR


I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu


0-1000 m2 alan için 840 TL


II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu


0-1000 m2 alan için 840 TL


1000-3000 m2 alan için 1.675 TL


3000-5000 m2 alan için 2.370 TL


2 - ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)


a. Daimi hizmetler 3.345 TL/AY


b. Proje danışmanlık hizmeti 5.850 TL/AY


c. Proje hazırlama 25.270 TL


d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama 345 TL/GÜN


e. Projenin revize raporu hazırlanması 5.015 TL


NOT: Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.


- Sondaj hizmetleri


- Laboratuvar hizmetleri Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir.


*1 18.02.2016 tarihine kadar geçerli olacaktır.


*2 31 Temmuz 2012 tarihli TMMOB ve SGK protokolü gereği 2016 yılı için uygulanan ücret. - Ücretler net ücretlerdir.


- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.


Bu haber toplam 5798 defa okundu


YAZARLAR