EPDK Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirleri Belirledi
Haber
19 Ağustos 2023 - Cumartesi 00:04 Bu haber 8021 kez okundu
 
EPDK Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirleri Belirledi
DOĞAL GAZ Haberi
EPDK Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirleri Belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasına engel teşkil edebilecek durumların önceden tespit edilerek doğal gaz dağıtım hizmetinin aksamaması ve tüketicilerin korunması için alınacak tedbirleri belirledi.

EPDK tarafından hazırlanan "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik, doğal gaz tüketicilerinin korunması için alınacak tedbirlere, dağıtım lisansının iptaline, şebekenin satışına, yeni lisans sahibinin belirlenmesi için yapılacak ihaleye ve şebekenin devrine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Tüketicilerin Korunması ve Hizmetin Aksamaması İçin Tedbir Alınmasını Zorunlu Kılabilecek Haller ve Alınacak Tedbirler

Buna göre, "Dağıtım şirketinin mali durumunun dağıtım faaliyeti kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar kötüleşmesi, Dağıtım şirketinin ilgili mevzuat ihlallerinin, dağıtım faaliyetinin gerektirdiği hizmetleri kabul edilemeyecek düzeyde aksatması, Dağıtım şirketinin ilgili mevzuata aykırılıkları itiyat edinmesi, Dağıtım şirketinin faaliyetlerini yerine getiremeyecek düzeyde yönetilemez hale gelmesi, Dağıtım faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi ve birinci fıkrada sayılan hallerden en az birinin gerçekleşmesi durumunda," hizmetin aksamaması ve tüketicilerin korunması için Kurul tarafından dağıtım şirketi hakkında tedbirler alınmasına karar verilebilecek.

Yönetmelik kapsamında alınabilecek tedbirler ise şöyle sıralandı:

Dağıtım şirketi hakkında tedbir alınmasına ilişkin Kurul kararında belirtilmesi kaydıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu veya tüzel kişiyi idare edenlerin, lisans sahibinin anonim şirket olmaması halinde ise ortaklar genel kurulu ve/veya tüzel kişiliği idare edenlerin bir kısmının veya tamamının geçici olarak değiştirilmesi suretiyle Kurul tarafından yerlerine yeni atama yapılabilecek.

Kurul tarafından yapılan yeni atamaları, görev değişikliklerini, görevin kapsamını ve gerekli görülen diğer hususları içeren Kurul kararı dağıtım şirketine ve ilgililere tebliğ edilecek.

Kurul tarafından alınan tedbirlerin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak üzere Başkan tarafından ihtiyaç görülmesi halinde Başkan Yardımcısı başkanlığında bir yürütme komisyonu kurulabilecek..

Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde, dağıtım şirketinin günlük rutin faaliyetlerini gözlemlemek ve verilecek diğer görevleri yerine getirmek üzere, dağıtım şirketi nezdinde uygun görülecek sayıda Kurum temsilcisi görevlendirilebilecek.

Dağıtım Lisansı İptal Edilebilecek

Yürütülen soruşturma sonucunda şirketin lisans iptalinin zorunlu hale geldiğinin tespiti halinde, dağıtım lisansı kurul kararında belirtilen süre sonunda iptal edilebilecek.

Kurul tarafından lisans iptaline karar verilmesi halinde, 120 gün içinde şebeke satış ihalesine çıkılması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla bir ihale komisyonu kurulacak. Karar kapsamında, şebeke satışının gerçekleştirilerek yeni lisans sahibinin belirlenmesine kadar hizmetin aksamaması ve tüketicilerin korunması için alınacak tedbirler belirlenecek.

Bu haberin tüm hakları enerjimagazin.com'a aittir.
Aktif Link verilerek veya açık kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Kaynak: (Enerjimagazin) - Enerjimagazin Editör: Şenol Ciğerli
Etiketler: doğal gaz, epdk, enerji, elektrik
Yorumlar
Haber Yazılımı