TÜBA Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli Gerçekleştirildi
Haber
05 Kasım 2021 - Cuma 19:45 Bu haber 14740 kez okundu
 
TÜBA Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli Gerçekleştirildi
ENERJİ Haberi
TÜBA Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli Gerçekleştirildi

TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından planlanan Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirildi.

Türkiye’deki potansiyeli yüksek, enerji sektöründe önemli bir paya sahip olabilecek kaynakları ve üretim teknolojilerini gözeterek güncel bilgilerin paylaşıldığı, mevcut problemlerin enine boyuna tartışıldığı ve gelecek için yol haritalarının önerildiği programlar hazırlayan TÜBA Enerji Çalışma Grubu Çalıştay kapsamında; biyokütle enerji sektörünün gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayabilecek politika yapıcılar, kamu, üniversite ve sanayi paydaşlarını bir araya getirdi.

Çalıştay’ın açılışında TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür konuştu.

TÜBA’nın çalışmaları, üstlendiği misyon, yayınları ve gelecekteki çalışmaları hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Prof. Şeker şu şekilde devam etti: “Küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2°C’nın altında tutulmasına yönelik 2016 yılında Paris İklim Anlaşması imzalanmış ve ülkemiz de bu anlaşmaya bu yılın Ekim ayı içerisinde dahil olmuştur. Bu kapsamda küresel ısınmaya sebep olan gazların atmosfere salınımın düşürülmesi ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılması benimsenmiştir. Bu hedefe ulaşmayı sağlayacak en temel faaliyetlerden birisi de enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve yenilenebilir enerjilerin kullanımına yönelik adımlar atmaktır. Dünyayı insanlığın ortak mirası ve birlikte sahip olduğu bir değer olarak gören Türkiye de hem insani hem de stratejik olarak enerji kaynaklarını çeşitlendirmektedir. Ülkemiz halihazırda dışa bağımlı fosil kaynaklı enerji üretim teknolojilerinden yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm sürecinde önemli yatırımlar ve destekler sunmaktadır. Sıfır emisyon hedefi doğrultusunda güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının artması ve entegrasyon sürecinin hızlanması beklenmektedir.”

Enerji Bakanlığı verilerine göre ülkemizde biyokütle enerjisine dayalı kurulu güç 2004 yılı itibariyle 28 Megawatt seviyesindeyken, 2020 yılı Aralık ayı itibariyle kurulu güç 1485 M Megawatt’a yükseldiği bilgisini de vere Şeker, biyokütle enerjisine dayalı kurulu gücün de 15 yılda 50 kattan fazla arttığını söyledi. Diğer taraftan biyokütle enerjisinin elektrik üretimi içerisindeki yüzdelik pay 2004 yılı itibariyle 0.07 iken, 2020 yılı itibariyle bu oran 1,80 seviyesine arttığını ekledi.

Niceliksel ve oransal anlamda bu artış ülkemizde biyokütle alanında yapılan yatırımların artış hızını göstermesi açısından önemli olduğunu ifade eeden Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Gelinen son durum ve gelecek beklentileri çalıştay kapsamında detaylıca ele alınacaktır. Çalıştayda güncel veriler de muhakkak paylaşılacaktır. Tüm teknolojilerin gelişiminde olduğu gibi enerji teknolojilerindeki gelişim de akademik araştırmalar neticesinde gerçekleşmektedir. Bir nevi teori pratiğe dönüşmektedir. Biyokütle Enerjisi gibi ülkemizin enerji ihtiyacına çeşitlilik katması noktasında stratejik önem sahip bir konuda yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde; 1988 ve 2021 döneminde YÖK Tez Merkezinde yapılan taramaya göre biyokütleye değinen tez sayısı 375’dir. Bunlardan 84 tanesi doktora tezi iken 291 tanesi yüksek lisans tezidir. Bu veriler ülkemizde biyokütle enerjisi alanında çok yönlü bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü göstermektedir. TÜBA Enerji Çalışma Grubu, son yıllarda Rüzgâr, Güneş, Jeotermal ve Enerji Depolama konularında tematik Çalıştaylar düzenleyerek ülkemizin yenilenebilir enerji teknolojileri alanında yol haritalarına ve politikalarına destek sunmaktadır.” dedi.

Çalıştayda biyokütle enerjisi alanında kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’de bu alanda bilimsel araştırmalar ve projeler geliştiren akademisyenlerin güncel gelişmeleri ve gelecek projeksiyonlarını paylaşacak ve yol haritalarını belirleme noktasında önerilerini aktaracak olmasının altını çizdi. Bu kapsamda, biyogaz, biyodizel ve biyokütle üretimi, depolaması, güç üretimi sistemleri başta olmak üzere farklı enerji dönüşüm sistemlerinde kullanımı ve biyokütle enerjisinin küresel ısınma ve iklim değişimi üzerindeki rolü üzerine Türkiye ve dünyada gerçekleştirilen güncel araştırmalar ve önerilerin paylaşılacağını ifade etti. Prof. Şeker ayrıca Çalıştay ve Panelin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer ve çalışma grubu üyelerine, katılım gösteren ve katkı sunan bilim insanlarına, Akademi üyelerine, ilgili kurum, kuruluş yönetici ve uzmanlarına ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Dört oturum ve iki panel düzenlendi.
Programın ilk oturumuna; TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi, TÜBA Asli Üyesi ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma başkanlık yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan İlker Özata “Türkiye’nin Biyokütle Enerji Mevcut Durumu, Potansiyeli ve Geleceği”, Orman Genel Müdürlüğü İşletme Daire Başkan Yardımcısı Reşat Benli "Enerji Tesislerine Hammadde/Biyokütle Tedariği", KTAE Enerji Tarımı Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Mustafa Acar “Enerji Tarımı: Biyoyakıtlar” hakkında konuştu.

İkinci oturumda başkanlık görevini TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi, TÜBA Asli Üyesi ve Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı yürütürken Ege Üniversitesi’nden BESTMER Müdürü Prof. Dr. Günnur KOÇAR “Enerji Bitkileri ve Biyoyakıt Üretimi”, Biyogaz Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı Altan Denizsel “Türkiye’de Biyogaz Sektörü: Dünü, Bugünü, Yarını”, Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı “Türkiye’de Biyodizel Sektörü: Dünü, Bugünü, Yarını” Tolay Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tolay “Biyokütleden Termik Yöntemlerle Enerji Üretim Teknolojileri”, Altaca Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Önoğlu “Endüstriyel Biyogaz Üretim Teknolojileri”ni anlattı.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu üçüncü oturumun başkanlık görevini yürütürken; , Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayati Olgun “Yeni Nesil Biyokütle Yakma Teknolojileri”, Prof. Dr. İbrahim DİNÇER “Biyokütle Kaynaklı Yeni Enerji Seçenekleri ve Alternatif Çıktılar”, Prof. Dr. M. Hakkı Alma “Yeni Nesil Biyokütle Piroliz Teknolojileri”, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli “Yeni Nesil Biyoyakıtlar ve Gazlaştırma Teknolojileri”, İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Karaca “Biyokütle Sentez Gazı Depolama ve Sıvılaştırma Teknikleri” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Programın ikinci günü TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Raşit Turan’ın başkanlığını yürüttüğü dördüncü oturumda; Yıldız Teknik Üniversitesi ARGE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya, “Yeni Nesil Biyometanol Üretim Teknikleri”, Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Melikoğlu “Biyokütleden Biyoetanol Üretim Teknikleri”, ODTÜ’den Prof. Dr. İnci Eroğlu “Biyohidrojen Üretim Teknikleri”, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz “Sera Gazlarının Azaltılmasında Biyokütlenin Rolü ve Çözüm Önerileri” ve DK Mühendislik Geri Dönüşüm Teknolojileri’nden Onur Keyf “Endüstriyel Biyokütle Piroliz Teknolojileri” hakkında konuştu.

Prof. Dr. Adnan Midilli yönettiği Çalıştayın ikinci paneli olan “Biyokütle Enerjisi Yatırımları, Gelecek Projeksiyonları ve Öneriler”e Prof. Dr. Günnur Koçar, Prof. Çukurova Üniversitesi’nden Dr. Kadir Aydın, Dr. Mustafa Tolay, İlker Özata, DK Mühendislik ve Geri Dönüşüm Sanayi Başkanı Barış Boğaç Dankal, Biyogaz Derneği Başkanı Altan Denizsel ve Ostim Enerjik Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik katıldı.Program katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: (Enerjimagazin) - Enerjimagazin Editör: Mert Ciğerli
Etiketler: tüba, muzaffer şeker, enerji, biyokütle
Yorumlar
Haber Yazılımı